Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Studier

 


Følgende studieprogram er tilknyttet instituttet.

Mastergrad

Internasjonale masterprogam (MSc.)

Doktorgrad

Ønsker du å utdanne deg for en internasjonal karriere innen olje og gass?

Da er NTNUs sivilingeniørutdanning i Petroleumsfag det beste valget for deg. Innen petroleumsfagene kan du spesialisere deg i:

Er du spesielt interessert i data og teknologi?

Kan du tenke deg å arbeide i et spennende skjæringspunkt mellom datateknologi og ingeniørfaglige problemstillinger, rettet mot olje- og gassindustrien? Da kan Masterstudiet i Ingeniørvitenskap og IKT være noe for deg. En av studieretningene er nettopp innen de mest dataorienterte delene av petroleumsfag studium.

Undervisningen

Undervisningen er lagt opp med forelesninger og praktiske øvinger, og feltundervisning er også en viktig del.

Emner som undervises (IPT) 
Om feltkurs og Eksperter i Team 
Timeplaner
Studieretningsinfo 2013/14 (pdf)
Informasjonsbrev for studenter ved IVT-fakultetet.


Phd i Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Standard studieprogresjonForskningsaktiviteten ved instituttet for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk er sterkt koplet til doktorgrads-utdanningen. Ta kontakt med instituttet for mer informasjon. En beskrivelse av studiets oppdeling, i tillegg til studiehåndboka, gjeldende regler og skjemaer, finnes på fakultetets sider om doktorgradsstudier.

 

NTNU Bridge

Om NTNU Bridge

Ønsker du å skrive oppgaven din i samarbeid med en arbeidsgiver?
Da er NTNU Bridge noe for deg. Her kan du som student finne oppgaveforslag som arbeidsgivere har lagt ut.
De ønsker deg til oppgaver, praksisplasser og jobber. Bruk muligheten og ta kontakt tidlig i studieløpet.

Slik gjør du:

  1. Opprett Bridge-profil
  2. Finn oppgaven for deg under utlysninger
  3. Diskuter oppgaven med fagansvarlig
  4. Søk arbeidsgiver om oppgaven
  5. Skriv kontrakt

Nettside: www.ntnu.no/bridge
Facebook: bridgentnu
Twitter: NTNUBridge