Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Forskning, utvikling og innovasjon

 

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk fokuserer på langsiktig teknologisk og vitenskapelig forskning og utvikling. Innsatsen er rettet mot helhetlige løsninger innen energiforskning som tar hensyn til miljø og har bærekraft som langsiktig mål. Gjennom dette bidrar vi til økt verdiskaping i Norge, og til at norsk teknologi blir internasjonalisert. 

Forbedret leting og utvinning av olje og gass

Forskningsaktiviteten relatert til leting, utvinning av olje og gass, anvendt geofysikk og integrerte operasjoner involverer mer enn 50 doktorgradsstipendiater, fire postdoktorer og over 30 professorer og førsteamanuenser innen et av de strategiske satsingsområdene til NTNU: Energi.

Nøkkelområder innen forskning er:

  • Anvendt geofysikk
  • Reservoarteknologi
  • Produksjonsteknologi
  • Undervannsteknologi
  • Boreteknologi
  • Integrerte operasjoner

Forskningsgrupper ved instituttet

Instiuttet er også partner i EU-prosjektet WAVES (Waves and Wave-Based Imaging in Virtual and experimental Environments), som er finansiert gjennom Marie S. Curie ITN-programmet (H2020).

Innovasjon

Forskningsresultater fra IPT har generert i snitt ett spin-off selskap i året, og innovasjon og nyskaping har stor fokus ved instituttet fra både studenter og vitenskapelige ansatte. Noen eksempler på selskaper som har blitt etablert er: Agir Boosting Technology, Geoprobing Technology, Markland Technology, Natural Gas Hydrate, Pera, Petreco, Sensorlink, Seres, Technoguide, Volve, Voxelvision og Rockseis. IPT har et unikt og tett samarbeid med over 30 bedrifter i petroleumsindustrien som har tatt i bruk teknologi og nye arbeidsprosesser med utgangspunkt i forskning og utvikling fra instituttet.


Forskningssentra og større forskningsprosjekt som instituttet deltar i

                    

Sentra for forskningsbasert innovasjon (SFI) Nasjonalt forskningssenter Forsknings-prosjekt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry (vertsskap)

Subsea production and processing

Drilling and Well Centre for Improved Recovery

Research Centre for Arctic Petroleum Exploration

Advanced Wellbore Transport Modelling

International CCS Research Centre

 Publikasjoner og avhandlinger

Oversikt over tidsskriftsartikler, konferansebidrag, bøker, m.m.
finnes i Cristin-databasen, som også omfatter forskningsresultater i flere andre former.

2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, before 2004

Doktorgradsavhandlinger 
finnes i NTNUs digitale vitenskapelige arkiv (DIVAs). Databasen inneholder fulltekst versjoner av forskningspublikasjoner og studentoppgaver.

Masteravhandlinger
finnes i databasen DAIM fra og med 2013.