Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Forskning, utvikling og innovasjon

 

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk fokuserer på langsiktig teknologisk og vitenskapelig forskning og utvikling. Innsatsen er rettet mot helhetlige løsninger innen energiforskning som tar hensyn til miljø og har bærekraft som langsiktig mål. Gjennom dette bidrar vi til økt verdiskaping i Norge, og til at norsk teknologi blir internasjonalisert. 

Forskningsaktiviteten relatert til leting, utvinning av olje og gass, anvendt geofysikk og integrerte operasjoner involverer mer enn 60 doktorgradsstipendiater og postdoktorer, samt over 30 professorer og førsteamanuenser innen to av de strategiske satsingsområdene til NTNU: Energi og Havrom. Instituttet har tre forskningsgrupper:

Brønnkonstruksjoner og produksjonssystem

Vår forskning og utdanning dekker hele feltutviklingssyklusen i petroleumsindustrien innen bore- og produksjonsteknologi. Dette inkluderer systemer og metoder for boring og simulering av boreprosessen, i tillegg til brønnplanlegging og komplettering, samt estimering av reservoarstørrelse, tømningsgrad, gjenværende ressurser, produksjonsplanlegging, antall og plassering av brønner, systemtesting, brønn- og produksjonsytelse, prosesseringsanlegg, og eksportproduktkontroll. 

Reservoarteknikk og petrofysikk

Data fra brønnlogger, steinprøver, brønntester og væskeprøver, samt påfølgende dataanalyse er hovedinnsatsfaktorer i numerisk reservoarsimulering. Resultatene av disse simuleringene er benyttet i viktige feltutviklingsbeslutninger slik som antall og plassering av brønner, produksjonsrate og mulige metoder for økt utvinning. Vi utfører forskning og utdanning innen alle disse områdene, i tillegg til å studere injeksjon av CO2 i akvifere og hydrokarbonreservoar.

Geofysikk

Geofysiske data brukes til å fremstille og overvåke jordens undergrunn. Vår forskning og utdanning fokuserer på innhenting, prosessering, bildedanning, samt kvantitativ analyse og tolkning av forskjellige typer geofysiske data. Typiske datakilder er seismikk, elektromagnetiske data, gravitasjonsdata og brønndata. Anvendelsesområder er leting og utvinning av hydrokarboner, overvåking av geo-kriser og jordskjelv, undergrunnslagring av CO2, jordvarme, samt leting og utvinning av mineraler og ferskvann. 

Faggruppe for geofysikk har egen nettside.

Innovasjon

Forskningsresultater fra IPT har generert i snitt ett spin-off selskap i året, og innovasjon og nyskaping har stor fokus ved instituttet fra både studenter og vitenskapelige ansatte. Noen eksempler på selskaper som har blitt etablert er: Agir Boosting Technology, Geoprobing Technology, Markland Technology, Natural Gas Hydrate, Pera, Petreco, Sensorlink, Seres, Technoguide, Volve, Voxelvision og Rockseis. IPT har et unikt og tett samarbeid med over 30 bedrifter i petroleumsindustrien som har tatt i bruk teknologi og nye arbeidsprosesser med utgangspunkt i forskning og utvikling fra instituttet.


Forskningssentra og større forskningsprosjekt som instituttet deltar i

                    

Sentra for forskningsbasert innovasjon (SFI) Nasjonalt forskningssenter Forsknings-prosjekt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry (vertsskap)

Subsea production and processing

Drilling and Well Centre for Improved Recovery

Research Centre for Arctic Petroleum Exploration

Advanced Wellbore Transport Modelling

International CCS Research Centre

 


Publikasjoner

Oversikt over tidsskriftsartikler, konferansebidrag, bøker, m.m.
finnes i Cristin-databasen, som også omfatter forskningsresultater i flere andre former.

20162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, før 2004

Doktorgradsavhandlinger 
finnes i NTNU Open. Databasen inneholder fulltekst versjoner av forskningspublikasjoner og studentoppgaver.

Masteravhandlinger
finnes i databasen NTNU Open.