Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk