Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk