INSTITUTT FOR

Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk