Institutt for produktutvikling og materialer

IPM er at av instituttene tilknyttet studieprogrammene Produktutvikling og produksjon (PuP) og Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT).

Den faglige profilen ved instituttet vektlegger samspillet mellom produktutvikling, konstruksjon og materialteknologi. IPM er rettet mot den vareproduserende industrien, inkludert olje og gass og fornybar energi. Et av våre mål er å sørge for at norsk næringsliv og forvaltning har tilgang til kunnskap på høyt internasjonalt nivå.

I studieretningen Produktutvikling og materialer er tyngdepunktet innen teknisk-naturvitenskap, i tillegg til stort fokus på kreativitet og innovasjon. Studiet balanserer fag innen produktutvikling og konstruksjon med materialteknikk og produksjonsprosesser. I studieretningen Produkt og prosess er fokus rettet mot fremtidsrettet integrasjon mellom våre klassiske ingeniørfag og IKT.

Studieretningene ved IPM gir mange muligheter for kombinasjon og fordypning innen fagområder og tema. Noen eksempler er:  Metodisk produktutvikling og konstruksjon, innovasjon, forming av metaller, komposittmaterialer og polymere materialer, elementmetode, utvikling av simulering og integrasjonssystem, utmatting og bruddmekanikk, korrosjon og tribologi, nano-teknologi i materialer, multidisiplinære utfordringer inne blant annet olje og gass, energiproduksjon, transport og medisinske anvendelser.

Forskning og undervisning er knyttet tett sammen. Fordypning i form av prosjekt- og masteroppgaver er som regel integrert i ett av de mange forskningsprosjektene.

 

 

Telefon: Kontakt oss her
Faks:(+47) 73 59 41 29
Epost:ipm-info@ivt.ntnu.no

Postadresse:
Institutt for produktutvikling og materialer, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Richard Birkelands vei 2 B

Åpningstider studentekspedisjonen:

Mandag - fredag kl 09:00 - 14:00

Spisepause mellom kl 11:30 - 12:00