FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI

Forskning ved institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Instituttet driver en omfattende forskningsaktivitet innen fire fagområder. Forskningen utføres av dedikerte forskere, professorer, amanuensis'er og Ph.D. stipendiater. Vi har et veldig internasjonalt miljø blant våre vitenskapelige ansatte. Instituttet deltar i en rekke internasjonale og nasjonale forskningssentre og prosjekter. Vi har fokus på internasjonalt nettverk, innovasjon og anvendelse av forskningsresultater. 


Forskningsområder

Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold 

Fokusområder: Risikoanalyse, vedlikeholdsanalyse, teknisk ledelse og målstyring.

Produksjonssystemer

Fokusområder: Design av automatiske produksjonssystemer, CNC, additiv tilvirkning, robotteknikk, offshore automatisering, mekatronikk og måleteknikk.

Produksjonsledelse

Fokusområder: Ledelse, planlegging og styring av produksjons- og logistikkprosesser.

Prosjekt- og kvalitetsledelse

Fokusområder: Initiering, planlegging, gjennomføring, kontroll og lukking av prosjekt.


Forskningssentre

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SUBPRO Et forskningssenter som fokuserer på utvikling av kunnskap og teknologi for subsea produksjon og prosessering av olje og gass Mary Ann Lundteigen
Offshore Mechatronics Et forskningssenter som fokuserer på full automatisering av operasjoner og tilstandskontroll for topside drillingsystemer kontrollert fra landbaserte operasjonssentere Olav Egeland 

Andre forskningssentre

ROSS GEMINI CENTRE Senteret utfører grunnleggende og anvendt forskning og tilbyr kurs for studenter og industri Mary Ann Lundteigen
Prosjekt Norge Prosjekt Norge er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomheters egen prosjektkompetanse Bjørn Andersen 
ROBOTNOR Et forskningsprosjekt som spesialister på utvikling av neste generasjons robotikk teknologier og konsepter, fremme utdanning og industriell innovasjon Olav Egeland
SMARTLOG Et nettverk for spredning av forskning og praksis innenfor fagfeltene verdikjedestyring og produksjonslogistikk. Jan Ola Strandhagen

Forskningsprosjekter

EU forskningsprosjekter

FOCUS FOCUS er et forskningscluster bestående av 11 partnere fra hele europa, målet er økt anvendelse av forskringsresultatene fra de 11 partnerne Bjørn Moseng

Nasjonale forskningsprosjekter

SpeedUp Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av plan og gjennomføringstid på store komplekse prosjekter Bjørn Andersen 
Concept Et langsiktig forskningsprogram finansiert av Finansdepartementet for å drive følgeforskning på ordning med kvalitetssikring av store, statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen 
Måleprosjektet Et forskningsprosjekt rettet mot bygg og anlegg, som skal utrede et system for prestasjonsmåling og benchmarking for norsk bygg on anlegg Bjørn Andersen 
Fergefri E39 Et utredningsprosjekt med mål å undersøke potensialet for en fergefri E39 mellom Trondheim og Kristiansand Anne Barros
PDS method and handbooks Utvikling av en databasert metode for kvantifisering av påliteligheten til sikkerhetsinstrumenterte systemer Mary Ann Lundteigen
Learning from successful operations Tradisjonelt sikkerhetsarbeid har hatt fokus på å analysere ulykker. Dette prosjektet fokuserer på å lære av suksessfulle operasjoner. Prosjektet utvikler metoder og retningslinjer for analyse av suksessfulle operasjoner.  Mary Ann Lundteigen
SUSPRO Beslutningsstøtte for bærekraftig skipsproduksjon i et globalt fluktuerende marked Jan Ola Strandhagen
EFFEKT Et forskningsprosjekt som skal utvikle produksjonsstrategi og teknologi for konkurransedyktig produksjon av høyteknologisk skipsutstyr i Norge Erlend Alfnes
MIX Et forskningsprosjekt som skal utvikle et nytt produksjonskonsept for effektiv, automatisert variantproduksjon i semi-prosessindustri Marco Semini
LIFT Effektive globale forsyningskjeder for produksjon av maritime kraner og håndteringssystemer Marco Semini
SoundChain Prosjektet dreier seg om å skape effektive verdikjeder for konkurransedyktig produksjon av undervannsakustiske sensorsystemer Jan Ola Strandhagen
CYCLE I prosjektet CYCLE skal industri og forskere samarbeide om å utnytte mat som i dag ikke når butikkhyllene. Hvert ledd fra produksjon til prosessering skal optimaliseres – og hver ressurs skal utnyttes. Jan Ola Strandhagen
QualiFish Et forskningsprosjekt for å utvikle nye metoder for produksjon av hvit fisk, med mål å øke industriens lønnsomhet Jan Ola Strandhagen
Retail Supply Chain 2020 Et forskningsprosjektet der målet er å utvikle ny kunnskap og nøkkelkompetanse som kreves for å skape neste generasjons strategier og løsninger, og for å øke konkurranseevnen til verdikjeden for norsk mat Jørn Vatn
Green Monitor Et forskningsprosjekt for utvikling av sentraliserte systemer for tilstandskontroll og produksjonsstøtte Kesheng Wang
SØM 4.0 Et forskningsprosjekt for utvikle og implementere løsninger for integrert automatisering, informasjons- og produksjonsflyt for møbelproduksjon Erlend Alfnes
Manufacturing Network 4.0 Et forskningsprosjekt for dynamisk design av produksjonsnettverk, innovasjon, kunnskapsdeling, og utvikling av neste generasjons produksjon; for å oppnå bærekraftig vekst og konkurranseevne Jan Ola Strandhagen
EuroLEAN+ Et fellesskap av industri og kunnskapsinstitusjoner i Europa som samler inn og forbedrer informasjon om tilpasset Lean Erlend Alfnes
EET+ Erasmus+ studieprosjekt European Engineering Team+ handler om å utvikle og gjennomføre et prosjekt med deltagende studenter fra fire europeiske universitet. Målet er å utvikle og gjennomføre en prosjektoppgave som gir studentene tverrfaglige og helthetlige kunnskaper og kompetanse for fremtidens bærekraftige samfunn. Jan Ola Strandhagen

Ferdigstilte forskningssentre og forskningsprosjekter

IFaCOM Visjonen om IFaCOM er å oppnå nær null defekter i produksjon for alle typer industri, med hovedvekt på produksjon av kostbare komponenter, med stort utvalg på tilpasset design og høye krav til ytelse Odd Myklebust
SFI NORMAN Visjonen for forskningsprosjektet er å utvikle ny og tverrfaglig forskning for neste generasjons produksjon, teorier, metoder, modeller og verktøy som gjør det mulig for norsk produksjon å konkurrere i et globalt marked Jan Ola Strandhagen
NOWITECH Et forskningsprosjekt som skal bidra til storskala utvikling av offshore vindmøller Jørn Vatn 
IO Center Et forskningsbasert innovasjonssenter med mål å utvikle nye metoder og verktøy for integrerte operasjoner, som er integrasjon av mennesker, organisasjon, arbeidsprosesser og informasjonsteknologi for å ta smartere beslutninger Jørn Vatn 
PUS Et forskningsprosjekt som fokuserer på å forstå og utvikle hvordan man praktisk kan håndtere og styre usikkerhet Bjørn Andersen 
BA2015 Et forskningsprosjekt som fokuserer på å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen bygg- og anleggsnæringen Bjørn Andersen 
MARINA Et EU prosjekt som har sett på kombinasjon av offshore fornybar energi (vindkraft, bølgekraft, tidevann osv). Fokus for instituttet har vært vedlikeholdsstrategier. Jørn Vatn 

Publikasjoner

Se Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk sine publikasjoner i Cristin. 

Cristin er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.