Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Forskning

Instituttets langsiktige og grunnleggende forskning utføres i stor grad gjennom PhD-programmer. Den kortsiktige og anvendelsesorienterte forskningen drives i form av oppdragsforskning på prosjektbasis hovedsakelig i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn. De fleste av instituttets faste vitenskapelige personale er tilknyttet SINTEF som vitenskapelige rådgivere.

Forskningsaktiviteten rettes i størst mulig grad inn mot fakultets satsningsområder. Her er det særlig de følgende områder som er av interesse for instituttet:

  • Produktutvikling og produksjon
  • Bærekraftig industriell produksjon og forbruk
  • Næringsmiddelteknikk

Den grunnleggende forskningen styrkes gjennom økt satsning på PhD-utdanningen. Her har IPK et nasjonalt ansvar når det gjelder produksjons- og kvalitetsteknikk. PhD-utdanningen er også med på å legge grunnlaget for fremtidig profil på grunnutdanningen. Det legges vekt på høy faglig kvalitet for å skapes et attraktivt miljø for PhD-studentene.

PhD-utdanning utvikler ny kunnskap både når det gjelder teori og anvendelser. En betydelig del er empirisk basert og krever tilgang på moderne laboratorier og utstyr. En god del er også basert på bedriftscase.

Emneområdet for PhD-avhandlinger bør i størst mulig grad avspeile behov i næringsliv og forvaltning. Følgende områder anses som særlig relevante:

  • Fleksibel produksjon
  • Logistikk
  • Produkt- og virksomhetsmodellering
  • Kvalitetsledelse og prestasjonsmåling
  • Sikkerhet og pålitelighet

Hva er produksjonsteknikk?

Produksjonsteknikk dreier seg om å framstille produkter av høy kvalitet, til kunder over hele verden, på en konkurransedyktig, bærekraftig og lønnsom måte. Og dessuten etisk forsvarlig. Stikkord innen produksjonsteknikk »