FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI

Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Laboratorier REVOLVE NTNU

Instituttet har godt utbygde laboratorier med avanserte verktøymaskiner, roboter, automatiseringsutstyr og måleutstyr. Studenter som har interesse for praktiske oppgaver har mulighet til å arbeide i laboratoriene i forbindelse med øvinger eller prosjekt- og masteroppgave. Ved institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk arbeider vi med å utvikle, optimalisere og forbedre industrielle prosesser og produksjonssystemer. Instituttet tilbyr en unik tverrfaglighet i gjennom en solid teknologisk naturvitenskapelig forankring, fokus på teknologi og ledelsesorienterte fag.

Studenter på siste årskurs får egen arbeidsplass og det legges til rette for fordypning i samarbeid med industri.

Kontakt