Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Vårt institutt arbeider i skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse med problemer knyttet til driftsteknikk, industrialisering av produksjon samt kvalitet og sikkerhet. Vi er delt i fire hovedområder:

  • Produksjonssystemer,
  • Produksjonsledelse,
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse, og
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold.

Vi tilbyr undervisning innenfor studieprogrammene: Produktutvikling og produksjon, Prosjektledelse samt Logistikk. Vårt samarbeid med SINTEF Teknologi og Samfunn gir muligheter for prosjekter og mastergradoppgaver knyttet til SINTEFs forskningsprosjekter.

Gjennom bredt internasjonalt kontaktnett utveksler vi studenter med utenlandske undervisnings- og forskningsinstitusjoner for kortere eller lengere perioder.

Kontaktinformasjon - IPK

Telefon:
(+47) 73 59 38 00
Epost:
iipk-instituttkontor@ivt.ntnu.no
Postadresse:

NTNU Valgrinda
Inst. for produksjons- og kvalitetstek.
7491 Trondheim

Besøksadresse:

Benytt inngangen til SINTEF Teknologi og Samfunn i S.P.Andersens vei 5. Registrer deg i resepsjonen og vent der på å bli hentet.

Evt. går du over til det andre bygget og opp i tredje etasje for å finne IPK.

Seminar

Seminar:  "Company presentations and meeting master students from NTNU"

Date: 19th of March
Place: Gløshaugen, Alfred Getz' vei 1- Sentralbygg, auditoriums: S2,S6 and S8
Time: 12:00 till 17:00
Organizers: NTNU; Project Norway and BA2015.

The aim of this seminar is to give students and companies an opportunity to get in touch for future cooperation's regarding project assignments and master thesis works. As well you can have a chance to be interviewed for the summer internships or permanent positions in one of the companies.

For more info