Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Vårt institutt arbeider i skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse med problemer knyttet til driftsteknikk, industrialisering av produksjon samt kvalitet og sikkerhet. Vi er delt i fire hovedområder:

Vi tilbyr undervisning innenfor studieprogrammene: Produktutvikling og produksjon, Prosjektledelse samt Logistikk. Vårt samarbeid med SINTEF Teknologi og Samfunn gir muligheter for prosjekter og mastergradoppgaver knyttet til SINTEFs forskningsprosjekter.

Gjennom bredt internasjonalt kontaktnett utveksler vi studenter med utenlandske undervisnings- og forskningsinstitusjoner for kortere eller lengere perioder.

Kontaktinformasjon - IPK

Telefon:
(+47) 73 59 38 00
Epost:
iipk-instituttkontor@ivt.ntnu.no
Postadresse:

NTNU Valgrinda
Inst. for produksjons- og kvalitetstek.
7491 Trondheim

Besøksadresse:

Benytt inngangen til SINTEF Teknologi og Samfunn i S.P.Andersens vei 5. Registrer deg i resepsjonen og vent der på å bli hentet.

Evt. går du over til det andre bygget og opp i tredje etasje for å finne IPK.