Institutt for psykisk helse

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

– Kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). Foto: ©NAKU_forsidebilde

NAKUs mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge.

NAKU er et knutepunkt for utvikling av tjenester til utviklingshemmede i kommunene. NAKU formidler faglige ressurser i en kunnskapsbank som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. Vi vil bidra til at etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten knyttes sammen slik at kompetansen kommer utviklingshemmede til gode.

Søk i NAKUs Kunnskapsbank

Vår hovedoppgave

NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming og hovedmålgruppen vår er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Thu, 17 Aug 2017 10:37:36 +0200

Kontakt oss

Ansatte ved NAKU

Epost: kontakt@naku.no

Telefon: +47 73559310

Postadresse

NAKU, Postboks 8905 MTFS, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Tungasletta 2, Trondheim

Kontaktinformasjon NAKU

Følg oss på Facebook

Her vil vi informere om våre ressurser. Vi ønsker tips om spennende prosjekt og gode eksempler. "Like" NAKU på Facebook