Institutt for nevromedisin

Forskning

Forskningen ved Institutt for nevromedisin involverer både pasienter og helsepersonell, og skjer i tett samarbeid med det integrerte universitetssykehuset og helsetjenester i kommunene.

Instituttets satsingsområder:

Bevegelsesrelaterte tilstander

Årsaker til og kjennetegn ved bevegelsesvansker, og tiltak for å bedre bevegelsesevne som følge av ulike medisinske sykdommer og tilstander.

Hodepine

Hodepinesykdommer er svært vanlige og ofte kroniske, og rammer menn, kvinner og barn verden over.

Nevrodegenerative lidelser

Sykdommer hvor visse grupper av nerveceller gradvis dør eller endrer funksjon. De mest kjente sykdommene er demenssykdommene, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og motornevronsykdom.

Nevrologi

Omfatter sykdommer i nervesystemet og muskulaturen. Viktige nevrologiske sykdommer er multippel sklerose, Parkinsons sykdom, epilepsi, demens, polynevropati, migrene og andre hodepiner, rygg- og nakkesmerter, søvnsykdommer og myastenia gravis.

Psykiatri

Psykiatriske lidelser, som blant annet bipolare lidelser og angstlidelser.

Forskningsresultater

Publikasjoner og vitenskapelige aktiviteter i forskingsdokumentasjonssystemet CRISTIN:

(Foto: Geir Mogen / NTNU)