Institutt for nevromedisin

Forskning ved INM

Vi driver forskning innen alle de medisinske spesialitetene ved INM, men har valgt noen temaer som vil være våre hovedsatsingsområder:

Skal forskningen være relevant må den involvere både pasienter og helsepersonell, og foregå både i det integrerte universitetssykehuset og ute i kommunene.

Viktig infrastruktur for forskning er våre laboratorier, biobanker og registre, HUNT-undersøkelsen, ulike kompetansetjenester. Vi samarbeider tett med Centre for Neuronal Computation/Kavli-instituttet og med MR-miljøet på ISB gjennom Norsk hjernesenter.

Gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid vil vi løfte våre miljøer fram mot forskningsfronten, (se f.eks. våre EU-prosjekter, EU-strategi og prosjektsamarbeid med Verdens helseorganisasjon). Vår strategi har allerede båret frukter i form av en økende mengde publikasjoner og doktorgrader, og flere av våre miljøer gjorde det svært godt i NFR-evalueringen i 2010. 

Fri, 13 Sep 2013 08:45:48 +0200

Forskningsresultater og vitenskapelige aktiviteter (CRISTIN)

Kontakt INM

Telefon:
72 57 58 88
Epost:
inm-post@medisin.ntnu.no
Hjemmeside:
www.ntnu.no/inm
Åpningstider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)
Besøksadresse:
  • >> Se kart
  • Edvard Griegs gate 8
  • Nevrosenteret Øst, 3. etg.
Postadresse:
  • Institutt for nevromedisin
  • NTNU, Det medisinske fakultet
    Postboks 8905
    7491 Trondheim