Det medisinske fakultet

Institutt for nevromedisin

Fremtidens operasjonsrom. Foto: Geir Mogen

Institutt for nevromedisin (INM) driver forskning og undervisning i de medisinske spesialitetene som utreder og behandler skader og sykdommer i hodet, nervesystemet, sanseorganene, og bevegelsesapparatet.

Instituttet er en del av Det medisinske fakultet.

Kontakt