Det medisinske fakultet

Institutt for nevromedisin (INM)

Sviktende hukommelse, redusert førlighet, svekket syn og hørsel, psykiske plager og kroniske smerter er alle på 10-på-topp-lista over tilstandene som gir størst funksjonshemning på verdensbasis (Global Burden of Disease 2010). De gir også store utfordringer for det norske helsevesenet og samfunnet. 

INM utgår fra de medisinske spesialitetene som utreder og behandler skader og sykdommer i hodet, nervesystemet, sanseorganene, og bevegelsesapparatet. Innenfor rammen av det integrerte universitetssykehuset og ute i kommunene, og i samarbeid med basalforskningsmiljøer, bl.a. Centre for Neuronal Computation (SFF-CNC)/Kavli instituttet, driver vårt institutt undervisning, forskning og innovasjon på disse feltene.

INM ser det som et mål å drive systematisk arbeid med å forbedre undervisningen og stadig videreutvikle innovasjons- og forskningsstrategien. På denne måten tror vi at vi både kan hjelpe pasientene, bidra til å løse samfunnsutfordringen, og samtidig være en stimulerende skole og arbeidsplass for studenter og medarbeidere. 

Nyheter

Hjerne. Foto

Kontakt INM

Telefon:
72 57 58 88
Epost:
inm-post@medisin.ntnu.no
Åpningstider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)
Besøksadresse:

Edvard Griegs gate 8
Nevrosenteret Øst, 3. etg.

Postadresse:

Institutt for nevromedisin

NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905
7491 Trondheim