Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Fremtidens operasjonsrom. Foto: Geir Mogen

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) driver forskning og undervisning i de medisinske spesialitetene som utreder og behandler skader og sykdommer i hodet, nervesystemet, sanseorganene, og bevegelsesapparatet.

Instituttet er en del av Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kontakt