Institutt for marin teknikk

Studier

Følgende studieprogram er tilknyttet instituttet. Sammen med våre samarbeidspartnere sørger vi for at studieprogramene har høy faglig kvalitet og er tilpasset behovene i norsk næringsliv.

Sivilingeniørutdanning

Internasjonale masterprogrammer

Følgende studieprofil er aktuelt innenfor sivilingeniør/masterprogrammet Marin teknikk.

Hovedprofiler

PhD-utdanning

Ph.d.-studiet er normert til tre år og omfatter en fagdel på ett semester, og 2.5 år med arbeid på avhandlingen. Instituttet har, til en hver tid, ca. 45 PhD-studenter og mange forskjellige stipendiatprogrammer:

  • Scenario-based risk assessment of ship collisions and grounding
  • Marine computational fluid dynamics
  • Energy-efficient all-electric ships

For mer informasjon ta kontakt med institutt for marin teknikk. En beskrivelse av studiets oppdeling, i tillegg til studiehåndboka, gjeldende regler og skjemaer, finnes under « IVTs doktorgradsstudiet » sidenene.