Institutt for marin teknikk

Gruppe for marine systemer

Faggruppen marine systemer driver undervisning, forskning og formidling om systemers oppbygging og dimensjonering, operasjon, og systemenes samspill med og tilpasninger til omgivelsene i en total livssyklusbetraktning. 

Vi har for tiden 11 vitenskapelig ansatte i hele stillinger, hvorav 6 er professorer, 2 førsteamanuensiser, 1 amanuensis, 1 universitetslektor og 1 kvalifiseringsstipendiat. I tillegg har vi 4 professor emeritus og 4 professor/førsteamanuensis II. Over 20 PhD-studenter er knyttet til faggrupper fra Norge, Frankrike, Spania, Kina, Irland, Sør-Korea osv.

Vi fokuserer på ulike typer systemer, slik som  transportsystemer og maskinerisystemer, innenfor olje- og gassvirksomheten, maritim næring, fiskeri- og havbruk og fornybar energi fra havet.

Marine systemer er medlem av ROSS Geminisenter

Faggruppen Marine systemer er medlem av ROSS Geminisenter som er et samarbeid mellom dyktige forskningsmiljø ved NTNU og SINTEF innenfor risiko og sikkerhet. ROSS er et akronym for "Risiko- og sårbarhetsstudier". Risiko og sikkerhet er svært viktig i utvikling og under drift av alle typer marine systemer. Representant i ROSS Geminisenter fra Marine systemer er Ingrid Bouwer Utne

Faggruppe Marine systemer

Gruppens sammensetning

Leder:
Stein Ove Erikstad

Ledige stillinger

Lyst til å jobbe hos oss? Sjekk utlyste stillinger på NTNU.