Institutt for marin teknikk

Gruppe for marine konstruksjoner

Faggruppen marine konstruksjoner driver undervisning, forskning og formidling innen hydrodynamikk og lastvirkningsanalyse på alle typer marine konstruksjoner slik som skip, oljeplattformer og rørledninger. Faggruppen har et nært sammarbeid med instituttets øvrige faggrupper, MARINTEK og med SINTEF Byggforsk .

Aktiviteter

Hovedaktivitetene er knyttet til:

 • Bølgeinduserte bevegelser og belastinger av marine konstruksjoner
 • Virvelavløsning rundt marine konstruksjoner.
 • Viskøs dempning
 • Sjøegenskaper og sjøbelastninger på hurtigående fartøy
 • Hydroelastisitet/Slamming
 • Bølgebeskrivelse. Brytende bølger.
 • Stokastisk analyse av bølger og bølgeinduserte responsvariable
 • Skipets motstand og Framdrift. Propellteori. Thrustere. Vannjet fartøy
 • Marin kybernetikk
 • Kapasitetanalyse av stål, aluminiums og kompositt konstruksjoner
 • Lastvirkningsanalyse av marine konstruksjoner
 • Pålitelighet og risikoanalyse
 • Utmattings og bruddmekanikk
 • Sammenbruddsanalyse

Prosjekt

SeaPro
Ship Propulsion in Extreme Seas
Kontakt: Sverre Steen

Marine CFD (Strategic University Program)
Computational Fluid Dynamics
Kontakt: Dag Myrhaug og Bjørnar Pettersen

Faggruppe - marine konstruksjoner