Søkbare databaser

Doktorgradsavhandlinger finnes i NTNUs digitale vitenskapelige arkiv (DIVAs). Databasen inneholder fulltekst versjoner av forskningspublikasjoner og studentoppgaver.

Tidsskriftsartikler, bøker, m.m. finnes i Cristin-databasen, som også omfatter forskningsresultater i flere andre former.