Smartgrid

Forskningsfyrtårn, strategisk forskningsområde ved IME, 2012-2016

Nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering.

Begrepet "smart grid" representerer visjon for kraftsystemet i fremtiden som vil gjøre utstrakt bruk av informasjons-og kommunikasjonsteknologi inkludert nye måle- og kontrollsystemer.

Overgangen til en ny energiforsyning system, ved hjelp smart grid teknologi, vil innebære store utfordringer og investeringer for Norge.

Smartgridsenteret i Trondheim er etablert for å bidra til å gi samfunnet nødvendig kompetanse. Her går forskning og næringsliv sammen og skaper en arena for ulike bransjer og teknologier, aktører som ellers arbeider hver for seg. En arena for utvikling av et bredt spekter av teknologiske løsninger, driftsrutiner og tjenester er etablert for å realisere smart grid visjonen.

Internettportal for Smartgrid