Robotics

Forskningsfyrtårn, strategisk forskningsområde ved IME, 2012-2016

Robotikk

Robotikk er et teknologiområde som vil være avgjørende for norsk industri's konkurranseevne fremover, spesielt er robotikk en muliggjørende teknologi med en rekke sentrale anvendelser både innenfor industri, medisin, helse og samfunn.

Robotikk kan erstatte høykostnads arbeidskraft i krevende miljøer og bidra til å redusere produksjonskostnader, utføre nøyaktige og presise operasjoner i dynamiske miljøer, i tillegg til å gi vekst i et globalt marked. Det er derfor et område som skal bringe nye fremskritt
innen robotteknologi ut i norsk industri og samfunn.

Robotikk er et tverrfaglig teknologiområde som involverer og har behov for kompetansen til en rekke fagdisipliner slik som kommunikasjonsteknologi, styring og regulering, mekatronikk, autonomi, HMI, sensorteknologi, elektronikk og datateknikk.

Fyrtårnet

Fyrtårnprosjektets formål er å videreføre den sterke forskningsaktiviteten innen robotikk ved NTNU IME og være et kontaktpunkt mot etablert næringsliv, både leverandører og avanserte brukere av robotikk, media og utenlandske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Et senter for avansert robotikk (ROBOTNOR) er etablert sammen med SINTEF i 2012. Fyrtårnprosjektet vil være tett knyttet til ROBOTNOR. Fyrtårnet  har 2 PhD studenter.

PhD Underwater robotics

Tittel: Underwater robotic manipulation with adaptive communication links

UndervannsrobotikkVeiledere: Prof. Kristin Y. Pettersen (ITK), Prof. Hefeng Dong (IET), Senior Scientist
Dr. Ingrid Schjølberg (SINTEF ICT)

Start/end: July 2013 – July 2016
Student: Signe Moe

PhD Nanorobotics

Tittel: Nanoscale robotics in liquid environment

NanorobotikkVeiledere:, Prof. Tommy Gravdahl (ITK),
Prof. Thomas Tybell (IET), Prof. Kristin Y. Pettersen (ITK)

Start/end: January 2013 - January 2016
Student: Michael R. P. Ragazzon.

Rekruttering

Barn i barneskolen og videregående skole er velkommen til å besøke våre robotlaboratorier og vårt rekrutteringsrom for å prøve ut forskjellige roboter.

Kontaktperson: Pal.Liljeback@itk.ntnu.no
Fyrtårnsprosjektet er en del av ROBOTNOR - Centre for Advanced Robotics.