Om fakultetet

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ.

Dekanatet

Administrasjonen

Fakultetsadministrasjonen er sekretariat for styre og utvalg/råd. Den har administrative oppgaver knyttet til forskning og forskerutdanning, studiegjennomføring, personalforvaltning og økonomi, og ledes av fakultetsdirektøren.

IME-fakultetet skal...

  • Sikre tilgangen på oppdatert ekspertise innen informasjons- og kommunikasjons-teknologi i tråd med de samfunnsmessige behov.
  • Forsvare matematikkfagets plass som vitalt element i norsk utdanning på alle nivå og dets sentrale posisjon i ingeniørutdanningen og i teknisk-naturvitenskapelig forskning.
  • Fremheve betydningen av de elektrotekniske fag for industriell og teknologisk utvikling i Norge.
  • Sikre tilgangen på kompetanse for drift, utbygging og videre utvikling av landets strømforsyning.
  • Sikre tilgang på kompetanse innen styring og regulering av komplekse systemer innen transport og industriell produksjon.

Strategi

Se IMEs strategidokumenter her.

  • Strateginotat, IME 2011-2020
  • Handlingsplan 2015 
  • IKT-politikk