Om fakultetet

Fakultetsstyret er vårt øverste organ.

Dekanatet

Administrasjonen

Våre administrative oppgaver er knyttet til forskning, studier, personalforvaltning og økonomi. Fakultetsadministrasjonen er også sekretariat for styre, råd og utvalg.

Administrasjonen ledes av fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng.

IME-fakultetet skal

  • Sikre tilgangen på oppdatert ekspertise innen informasjons- og kommunikasjons-teknologi i tråd med de samfunnsmessige behov.
  • Forsvare matematikkfagets plass som vitalt element i norsk utdanning på alle nivå og dets sentrale posisjon i ingeniørutdanningen og i teknisk-naturvitenskapelig forskning.
  • Fremheve betydningen av de elektrotekniske fag for industriell og teknologisk utvikling i Norge.
  • Sikre tilgangen på kompetanse for drift, utbygging og videre utvikling av landets strømforsyning.
  • Sikre tilgang på kompetanse innen styring og regulering av komplekse systemer innen transport og industriell produksjon.