Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Kontakt oss

IMEs fakultetsadministrasjon har kontorer i 2. etasje i Blokk E  og i 3. etasje i Blokk A i Elektrobygget, O.S. Bragstads plass 2.

Fakultetets institutter og øvrige aktiviteter er spredt mellom Elektroblokkene, Gamle Elektro, Sentralbygg 2 og IT-bygget. 

Studentekspedisjonen i Blokk A Elektrobygget, får du hjelp, veiledning og generell informasjon om studiet ditt. Vi har brosjyrer, informasjonsmateriell og studiehåndbøker tilgjengelig for oppslag, og du kan levere skjemaer, søknader og klager direkte til oss. Du kan også kontakte studentveilederne for de ulike studieprogrammene direkte.

Studentekspedisjonen

73 59 66 97 eller 73 59 14 68
Elektrobygget, blokk A, 3. etasje

studinfo@ime.ntnu.no,
Ellen Hove eller Birgit Moan

Åpent: mandagfredag kl. 08.00–15:00

Kontakt oss

73 59 42 02
Faks: 73 59 36 28

Postadresse 
NTNU
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
7491 Trondheim

Besøks- og leveringsadresse
Elektrobygget, Blokk E, 2. etasje
O.S. Bragstads plass 2E
Gløshaugen
7034 Trondheim 

E-post
Generelle henvendelser
Studenthenvendelser
Doktorgradshenvendelser

Ansatte 
Ansatte ved administrasjonen