Kontaktinformasjon

IMEs fakultetsadministrasjon har kontorer i 3. etasje i Gamle fysikk, Sem Sælands vei 5 og i 2. etasje i Blokk E i Elektrobygget, O.S. Bragstads plass 2E.

Fakultetets institutter og øvrige aktiviteter er spredt mellom Elektroblokkene, Gamle Elektro, Gamle Fysikk, Sentralbygg 2 og IT-byggets vest- og sydfløy. 

studentekspedisjonen i Gamle fysikk, får du hjelp, veiledning og generell informasjon om studiet ditt. Vi har brosjyrer, informasjonsmateriell og studiehåndbøker tilgjengelig for oppslag, og du kan levere skjemaer, søknader og klager direkte til oss. Du kan også kontakte studentveilederne for de ulike studieprogrammene direkte.

Info-hjørnet får du hjelp til det meste og svar på nesten alt.

Studentekspedisjonen

73 59 66 97 eller 73 59 14 68
Gamle fysikk
Sem Sælands veg 5
studinfo@ime.ntnu.no,
Ellen Hove eller Birgit Moan

Info-hjørnet

73 59 42 01
Elektrobygget
O.S. Bragstads plass 2
Hilde Fyksen Berg

 

 

Kontakt oss

73 59 42 02
Faks: 73 59 36 28

Postadresse 
NTNU
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
7491 Trondheim

Besøks- og leveringsadresse
Elektrobygget, Blokk E, 2. etasje
O.S. Bragstads plass 2E
Gløshaugen
7034 Trondheim 

E-post
Generelle henvendelser
Studenthenvendelser
Doktorgradshenvendelser

Ansatte ved administrasjonen 

Åpningstider
Kontortid: 0800-1545
(1. mai - 31. aug: 0800-1500)
Studentekspedisjon: 0800-1500