Kontaktinformasjon

IMEs fakultetsadministrasjon har kontorer i 3. etasje i Gamle fysikk, Sem Sælands vei 5 og i 2. etasje i Blokk E i Elektrobygget, O.S. Bragstads plass 2E.

Fakultetets institutter og øvrige aktiviteter er spredt mellom Elektroblokkene, Gamle Elektro, Gamle Fysikk, Sentralbygg 2 og IT-byggets vest- og sydfløy. 

studentekspedisjonen i Gamle fysikk, får du hjelp, veiledning og generell informasjon om studiet ditt. Vi har brosjyrer, informasjonsmateriell og studiehåndbøker tilgjengelig for oppslag, og du kan levere skjemaer, søknader og klager direkte til oss. Du kan også kontakte studentveilederne for de ulike studieprogrammene direkte.

Studentekspedisjonen

73 59 66 97 eller 73 59 14 68
Elektrobygget, blokk A, 3. etasje

studinfo@ime.ntnu.no,
Ellen Hove eller Birgit Moan

Åpningstid: mandagfredag kl. 08.00–15:00

Midlertidig flytting

Fra og med mandag 8. desember og til ca. 23. februar vil følgende fakultetsfunksjoner være å finne i "NHL-bygget" i Klæbuveien 147:

  • Personal/HR
  • Økonomi
  • Kommunikasjon
  • Fakultetsdirektør

 Dekan Geir Øien flytter i denne perioden til motsatt del av Elektro E-blokka og skal ha kontor hos forskningsseksjonen i byggeperioden. Han blir altså værende på Gløshaugen. Også post- og arkivfunksjon, ved Åse Belsvik, blir værende hos forskningsseksjonen i denne perioden.

Alle telefonnummer blir som før, og post- og internpostadresser endres ikke.

Flyttingen skyldes ombygginger i Elektrobygget.

Kontakt oss

73 59 42 02
Faks: 73 59 36 28

Postadresse 
NTNU
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
7491 Trondheim

Besøks- og leveringsadresse
Elektrobygget, Blokk E, 2. etasje
O.S. Bragstads plass 2E
Gløshaugen
7034 Trondheim 

E-post
Generelle henvendelser
Studenthenvendelser
Doktorgradshenvendelser

Ansatte ved administrasjonen