Institutter

Undervisning, forskning og etterutdanning foregår ved de seks instituttene. Tilsammen har instituttene ca 200 personer ansatt i faste, vitenskapelige stillinger. Medregnet stipendiater og bistillinger har fakultetet over 500 personer i stillinger knyttet til undervisning og forskning. Fakultetsadministrasjonen har en koordinerende rolle.

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Sem Sælands vei 7-9
7034 Trondheim
73 59 34 40

Institutt for elkraftteknikk

O.S. Bragstads plass 2e
7034 Trondheim
73 59 42 10

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

O.S. Bragstads plass 2b
7034 Trondheim
73 59 44 00

Institutt for matematiske fag

Alfred Getz vei 1
7034 Trondheim
73 59 35 20

Institutt for teknisk kybernetikk

O.S. Bragstads plass 2d
7034 Trondheim
73 59 43 76 

Institutt for telematikk

O.S. Bragstads plass 2b
7034 Trondheim
73 59 43 24