Forskning ved IME

Fakultetets viktigste oppgaver er forskning og forskningsbasert undervisning.

Utvalg for forskning og forskerutdanning er et strategisk organ for utvikling av fakultetets forskning. Det har ansvar for doktorgradsutdanningen og ledes av Prodekanus for forskning.

Fakultetet tilbyr forskerutdanninger i 6 ph.d.-programmer, i tillegg til å ta del i tverrfakulære ph.d.-programmer

Forskningsaktiviteter ved instituttene

Strategiske satsningsområder - fyrtårn 2012-2016

SmartgridsScientific ComputingCoastal and marine operations and surveillanceEnergy Efficient Computing SystemsAutonomous and Digital EcosystemsBig-data

 

 

 

 

Forskningsseksjonen

Seksjonsleder Jon Kummen
Ansatte i forskningsseksjonen

For generelle henvendelser: phd@ime.ntnu.no