Forskning ved IME

Fakultetets viktigste oppgaver er forskning og forskningsbasert undervisning.

Utvalg for forskning og forskerutdanning er et strategisk organ for utvikling av fakultetets forskning. Det har ansvar for doktorgradsutdanningen og ledes av Prodekanus for forskning.

Fakultetets forskning

  • skal være på et anerkjent internasjonalt nivå
  • er fri og åpen, og er forankret i NTNUs strategi: Kreativ, konstruktiv og kritisk
  • er internasjonal med faglige forbindelser til utenlandske universitet og institusjoner
  • kan både være innen grunnforskning og anvendt forskning
  • avspeiler samfunnsmessige behov og faglig utvikling
  • drives ofte i samarbeid med næringsliv og forvaltning

Forskningsaktiviteter ved instituttene

Forskerutdanning

Forskerutdanningen ved IME-fakultetet omfatter omkring 400 doktorgradsstipendiater. Er du interessert i å ta en doktorgrad innenfor våre fagområder, anbefaler vi deg å lese mer om våre ph.d.-studier og Nasjonal forskerskole innen nanoteknologi for mikrosystem.