Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Forskning

Våre viktigste oppgaver er forskning og forskningsbasert undervisning. Vi utdanner morgendagens forskere gjennom våre 6 ph.d.-programmer, og bidrar også tverrfaglig til flere av NTNUs doktorgradprogrammer.

Utvalget for forskning og forskerutdanning setter kursen for vår forskning. Det har ansvar for våre doktorgradsutdanninger og ledes av Prodekanus for forskning.

Vi har utpekt 6 strategiske satsningsområder for perioden 2012 - 2016. De er våre forskningsfyrtårn.

Forskning ved våre institutter

 

Forskningsseksjonen

Seksjonsleder Jon Kummen
Ansatte i forskningsseksjonen

Postadresse 
NTNU
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
7491 Trondheim

Besøks- og leveringsadresse
Elektrobygget, Blokk E, 2. etasje
O.S. Bragstads plass 2E
Gløshaugen
7034 Trondheim

For generelle henvendelser vedrørende forskerutdanningen: phd@ime.ntnu.no


Disputaser ved IME