Forskning ved IME

Fakultetets viktigste oppgaver er forskning og forskningsbasert undervisning.

Fakultetet tilbyr forskerutdanninger i 6 ph.d.-programmer, i tillegg til å ta del i tverrfakulære ph.d.-programmer.

Utvalg for forskning og forskerutdanning er et strategisk organ for utvikling av fakultetets forskning. Det har ansvar for doktorgradsutdanningen og ledes av Prodekanus for forskning.

Strategiske satsningsområder ved fakultetet
Fakultetet har utpekt 7 satsningsområder for perioden 2012-2016. Disse kalles forskningsfyrtårn.

Forskningsaktiviteter ved instituttene

 

EU-DAY for Researchers and staff
at IME

Wed. 26.11.2014. in EL5 (elektro), from 9.00 to 13.00

PhD Candidate Awards 2014

Award Winner at IME!!!

The Faculty invites all PhD candidates, supervisors and staff for a half-day seminar and celebration of three PhD award winners for 2014.

More information will be given within a few weeks, mark your calendar for the 28th of November! Register for the seminar today: http://goo.gl/R43vfN

Become Inspired!

Forskningsseksjonen

Seksjonsleder Jon Kummen
Ansatte i forskningsseksjonen

Postadresse 
NTNU
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
7491 Trondheim

Besøks- og leveringsadresse
Elektrobygget, Blokk E, 2. etasje
O.S. Bragstads plass 2E
Gløshaugen
7034 Trondheim

For generelle henvendelser vedrørende forskerutdanningen: phd@ime.ntnu.no

Søker du etter informasjon om forskertermin?

Informasjon på innsida