Forskning ved IME

Fakultetets viktigste oppgaver er forskning og forskningsbasert undervisning.

Fakultetet tilbyr forskerutdanninger i 6 ph.d.-programmer, i tillegg til å ta del i tverrfakulære ph.d.-programmer.

Utvalg for forskning og forskerutdanning er et strategisk organ for utvikling av fakultetets forskning. Det har ansvar for doktorgradsutdanningen og ledes av Prodekanus for forskning.

Strategiske satsningsområder ved fakultetet
Fakultetet har utpekt 6 satsningsområder for perioden 2012-2016. Disse kalles forskningsfyrtårn.

Forskningsaktiviteter ved instituttene

 

Søker du etter informasjon om forskertermin?

Informasjon på innsida

 

Forskningsseksjonen

Seksjonsleder Jon Kummen
Ansatte i forskningsseksjonen

Postadresse 
NTNU
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
7491 Trondheim

Besøks- og leveringsadresse
Elektrobygget, Blokk E, 2. etasje
O.S. Bragstads plass 2E
Gløshaugen
7034 Trondheim

For generelle henvendelser vedrørende forskerutdanningen: phd@ime.ntnu.no

Disputaser ved IME