• Studenter jobber med slangerobot, kybernetikk og robotikk
  • Trådløs teknologi, institutt for telematikk

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

IME-fakultetet ivaretar NTNUs nasjonale oppdrag som tyngdepunktet for forskning og utdanning i Norge innen datateknikk/informasjonsvitenskap, matematikk, elektronikk, kommunikasjonsteknologi, teknisk kybernetikk og elkraftteknikk.

Innen sine områder er IME nasjonens fremste leverandør av kandidater på master- og doktorgradsnivå, som utgjør ca. 65 % av all norsk utdanning innenfor sine disipliner.

Fakultetet har et hovedansvar for den integrerte lektorutdanningen i realfag. IME står dessuten for en betydelig studiepoengproduksjon gjennom grunnundervisning i matematiske og datatekniske fag for universitetets øvrige fagmiljøer.

Forskningen ved IME er nasjonalt ledende og holder høy internasjonal kvalitet på en rekke av fakultetets fagområder, dokumentert gjennom Forskningsrådets evalueringer, ledelse og aktiv medvirkning i Senter for fremragende forskning.

Fakultetet har innflytelse på utviklingen i samfunnet innenfor sine fagområder, ved overføring av kunnskap gjennom sine uteksaminerte kandidater. Bedrifter som FAST og Mison er eksempler på bedrifter kommersialisert med grunnlag i aktivitet ved fakultetet. Fakultetet er også initiativtaker til prosjektet Trådløse Trondheim.

Teknologidagen

Har du lyst til å vite mer om IKT-studiene ved NTNU? Bli med på Teknologidagen i Trondheim.

Teknologidagen er åpen for gutter og jenter i 2. klasse på videregående, som tar realfagsmatematikk. Søknadsfrist 1. mars.

Teknologidagen

Bilder fra Teknologidagen 2014

Ny student?

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon for studenter ved IME-fakultetet Studiestart

Campusbesøk

Kom på besøk!

IME ønsker skoleklasser velkommen på besøk til campus Gløshaugen.

Vi tilbyr vi ulike aktiviteter som kan kombineres til en spennende og opplevelsesrik dag.

Se våre aktiviteter →