Nyhetsarkiv

NOKIOS 2010

Målet med NOKIOS er å skape en nettverksarena for utvikling av en helhetlig og moderne offentlig sektor. En rekke sentrale aktører: Fornyings- og administrasjonsdepartementet, DIFI, Forskningsrådet, UiO, NTNU og flere offentlige organer og bedrifter bidrar til å skape NOKIOS.

2010 er fjerde året NOKIOS blir arrangert. Vi gikk i år utenfor Norges grenser for å få inspirasjon og innspill. Tom Steinberg, en demokratiforkjemper fra Storbritannia, er en av hovedinnlederne på konferansen.

NOKIOS er hovedarrangementet til program for IKT i offentlig sektor og prosjektet har mottatt støtte fra Norges forskningsråd.

Photos fra NOKIOS åpning (Flickr) og avsluttningsplenum (Flickr) - Kai Torgeir Dragland


Kvinnedominert datadisputas

Da datadoktorand Birgit R. Krogstie disputerte 21 juni, var samtlige involvert i disputasen kvinner. Det har aldri skjedd tidligere ved det ellers mannsdominerte IME-fakultetet. - Et symbolsk vendepunkt, mener dekan Geir Øien. Les hele artikelen og se bilder fra seremonien.


Åpen seminarrekke om dataspill

NTNUs dataspill seminar arrangeres tirsdager på Gløshaugen, i lokaler i hovedbygningen (H3), i tidsrommet 18.30-20.00. Tre tirsdager i løpet av høstsemesteret presenterer en forsker sitt prosjekt, før innlegget følges opp av diskusjon. Seminarene er åpne for alle interesserte, studenter så vel som ansatte ved NTNU.

28. sept - Kristine Ask fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier: “Arbeid og lek i World of Warcraft”.

12. okt. - førsteamanuensis Berit Skog (ISS): “TG10 -undersøkelsen: dataspill som arena for samspill, underholdning og avhengighet”.

9. nov. - førsteamanuensis Faltin Karlsen fra NITH: “Høyfrekvent onlinespilling: patologisk adferd eller sunn eskapisme?”


Magnus Jahre og Lasse Natvig i ERCIM News

 I ERCIM News 81 gir ph.d. kandidat Magnus Jahre og Professor Lasse Natvig en kort innføring i deres forskning i beregningsorientert Computational Computer Architecture Research ved NTNU.

I artikkelen beskrives nåværende forskningsfokus innenfor Computer Architecture and Design research group - utfordringer inbefatter multicores, chip multiprocessors (CMP), så vel som datamaskinarkitektur generelt.

Relaterte lenker:

Tekst og foto: Kai Torgeir Dragland


Professor John Krogstie utnevnt som leder for IFIPs Working Group 8.1

Tekst og foto: Kai Torgeir Dragland

Professor John Krogstie er utnevnt som leder av Working Group 8.1 av International Federation for Information Processing (IFIP) 2010 til 2012. Working Group 8.1 fokuserer på design og evaluering av informasjonssystemer.

John har vært representant og medlem av IFIPs Technical Committee 8 og Working Group 8.1 siden 2000, og han har også vært involvert i arrangementet av mer enn 10 av IFIP konferanser og workshops siden 1995. Hans innsats er blitt lagt merke til, i 2009 mottok John IFIP sin pris for fremragende innsats (outstanding service award).


Hetland forklarer søkemotorer for barn og ungdom i Newton

Tekst og foto: Kai Torgeir Dragland

Førsteamanuensis Magnus Lie Hetland ble intervjuet av Newton forrige helg. Intervjuet handlet om hvordan søkemotorer som Google arbeider. Newton er et norsk populærvitenskapelig TV-program for unge, og har sendetid på søndager kl. 18.30 på NRK1. Innslaget med Hetland også tilgjengelig på NRK Nett-TV .

Magnus dukket også opp i Tekno (NRK2) i november 2009, da Tekno filmet en av hans forelesninger. Tekno er et NRK TV show om teknologi for fremtiden.


Samarbeidsavtale mellom IBM og NTNU

Tekst: Kai Torgeir Dragland

Fredag 11. desember signerte rektor Torbjørn Digernes fra NTNU og administrerende direktør i IBM Norge, Morten Thorkildsen, en samarbeidsavtale for å sikre fortsatt strategisk forskningssamarbeid mellom de to institusjonene.

Både IBM og NTNU er forpliktet til forskning innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektronikk og matematikk, og anvendelsen av disse vitenskapene. Eksempler på bruksområder er; språkteknologi, supercomputing, bruk av IKT i offentlig sektor, samt smarte løsninger for transport og helsetjenester.

Samarbeidet avtalen omfatter; masteroppgaver, doktoravhandlinger, utvikling og oppdatering av kursmateriell, og teknologiske forskningsprosjekter. Studentene vil forhåpentligvis få en bedre forståelse av hva industrien krever av dem gjennom samarbeidet. IBM vil fortsette å tildele priser for fremragende studentarbeid ved NTNU.

Rektor Torbjørn Digernes håper samarbeidet med IBM vil bidra til å rekruttere både fremragende forskere og gode studenter til NTNU. NTNUs forskere som samarbeider med IBM på felles forskningsprosjekter vil få tilgang til IBMs laboratorier rundt om i verden. Felles forskningsinnsats innen felles fagfelt vil komme begge parter til gode.


Tonnevis av godvær på NTNU

Tekst og foto: Kai Torgeir Dragland Mandag 30. november åpnet prodekan John Krogstie offisielt utvidelsen av superdatamaskinen Njord. Med utvidelsen, 25 tonn med IBM maskinvare, kan Njord nå levere 23,5 teraFLOPS regnekraft. Njord veier nå totalt 41 tonn.

Den nasjonale superdatamaskinen, Njord, ble åpnet av NTNUs Rektor Torbjørn Digernes den 30. november i 2006. Da leverte IBM p575 + datamaskin en topp ytelse på 7,5 teraFLOPS, som var beregnet til å være tilstrekkelig for de neste 3 - 4 år. Den nye utvidelsen øker databehandlingskraften nesten tre ganger, og forlenger levetiden på Njord med 18 måneder.

I norrøn mytologi er Njord Guden for vinden, havet og handelen til sjøs. Han kan stille storm og slukke ild. NTNUs Njord er den norske superdatamaskin som beregner værmelding for meteorologisk institutt. Med Njords økte beregningsorienterte krefter vil nøyaktigheten av værmeldinger bli forbedret. Njord benyttes også av forskningsinstituttene som deltar i Notur prosjektet .

Overskytende varme fra superdatamaskinen brukes til å varme opp bygningen Realfagsbygget ved NTNUs campus. Stormaskinen er både vann og luft avkjølt, og det overskytende varme fra superdatamaskinen blir overført til Realfagsbygget for å varme opp bygningen. Utvidelsen av Njord har kostet NTNU rundt 13 millioner kroner i utvikling av infrastruktur. Den nye infrastrukturen er utarbeidet både for Njord og den nye superdatamaskinen planlagt for 2011.

Njord supercomputer er tett koblet klynge bestående av 192 IBM p575 + sammenkoplede noder. Hver node har 16 prosessorer som er koblet med IBMs high performance switch. Systemet drives av IBMs Unix-operativsystem AIX version 5.3.


NIK, NOKOBIT and NISK Round Up

Tekst og foto: Kai Torgeir Dragland Fra 23. til 25. november fant årets NIK, NOKOBIT, and NISK konferanser sted på Britannia Hotel i Trondheim. I alt 138 deltakere var påmeldt til konferansene, og de samlokaliserte møter og workshops.

NTNUs rektor Torbjørn Digernes åpnet konferansene tirsdag 24 november. Professor Eric Monteiro (bildet) fra Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap holdt det innledende foredraget “Innføring av IKT i store virksomheter - Norske og internasjonale erfaringer”. Flere av våre vitenskapelige ansatte hadde innlegg på konferansene.

I år var førsteamanuensis Trond Aalberg møteleder for NIK konferansen, professor John Krogstie møteleder for NOKOBIT-konferansen, og professor Stig F. Mjølsnes møteleder for NISK konferansen.


ITovation

Tekst og foto: Kai Torgeir Dragland Tirsdag 27. oktober ble ITovation arrangert ved NTNU. Arrangementet ble åpnet av dekan Geir Øien. ITovation er en seminarserie for PhD-kandidater, forskere, studenter og næringsliv i regionen.

ITovation er en arena der næringsliv og universitet kan møtes for å utveksle og dele ideer. Seminarserien fokuserer på innovasjon, kreativitet, og improvisasjon. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Norwegian Center for Expertise (NCEI).

Professor Letizia Jaccheri representerte instituttet på ITovation med sitt ArTe prosjekt sammen med Axel Tidemann som ga et foredrag om kunstig intelligens og læring gjennom imitasjon.


Sett Campus på kartet

Tekst og foto: Kai Torgeir Dragland Bidra og vinn et gavekort på 3000,- kroner. En konkurranse om å kartlegge NTNUs campus i OpenStreetMap (OSM) har blitt lansert av fakultet Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) og informasjonsavdeling ved NTNU. Både studenter og ansatte oppfordres til å delta i konkurransen.

Tre gavekort (Midtbysjekk), verdt kr 3 000,- hver, vil bli tildelt i konkurransen.

De tre gavekort vil bli delt ut til:

1. Den beste bidragsyter som har kartlagt NTNUs campus. 2. En tilfeldig deltaker som har kartlagt NTNUs campus. 3. En tilfeldig deltaker som har kartlagt Midtbyen.


Prodekan John Krogstie

Tekst og foto: Kai Torgeir Dragland Professor John Krogstie er blitt utnevnt som prodekan med ansvar for det tematiske satsningsområdet IKT av Dekan ved IME, Geir Egil Øien.

1. august dette året begynte John på sine fire år som prodekan. John vil fortsatt beholde sitt kontor ved instituttet og oppfylle forskningspliktene som ligger til professoratet.

Vi ønsker å gratulere John med hans nye stilling!
05.09.2011 13:29, Karelle Gilbert-Soni