Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

NTNUs IKT-forskning skal være av nasjonal og internasjonal betydning. Vår satsing innen IKT er organisert etter moderne metoder for avansert og kreativ forskning. Forskerne skal ha frihet til å gå i dybden innen sine spesialområder. Samtidig utnytter NTNU en mangfoldig faglig bredde - fra fysikk til filosofi - for å utvikle tverrfaglige produkter. Samtidig har NTNU den nødvendige kompetansen, erfaringene og laboratoriene for å arbeide internasjonalt i samarbeid med industrien.

Nyheter


JoinGame Workshop XII

Under den første workshopen i JoinGame 2.0 får vi høre om spillforskning i Norge, om støtteordninger, og om et utvalg lokale spillutviklere i Trøndelagsområdet.

Dato: Onsdag 16.11.2011 Sted: Trondheim, NTNU Gløshaugen. Tid: 09.30 - 16.30. Påmeldingsfrist: ti. 8 nov. 2011. Workshopen er gratis.

Program og påmelding: http://workshop.joingame.org/


Campusguiden - verdens første innendørs svar på GPS

Campusguiden er et resultat av et par års forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Trådløse Trondheim og NTNU, først og fremst fagmiljøer ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. 60 - For IME er dette et stjerneeksempel på hvordan forskning og forskningsbasert undervisning kan lede frem til innovasjon, sier dekan ved IME, Geir Øien.

Prosjektet har engasjert forskere over et bredt spekter, alt fra arbeid med utvikling av selve teknologien til brukerundersøkelser. Både masterstudenter og stipendiater har vært med underveis i deler av arbeidet. Dekanen er også opptatt av at prosjektet passer perfekt inn i fakultetets strategiplan. I likhet med NTNUs overordnede strategi, vektlegger den større integrering av forskning, forskningsbasert undervisning og innovasjon -gjerne i samarbeid med næringslivet.

Last ned CampusGuide app

Omtaler: - Teknisk Ukeblad - Universitetsavisa - NRK - Adresseavisen


Prestisjefylt pris til ITK-forsker

Dr. Pål Liljebäck er tildelt ExxonMobils forskerpris 2011 innen anvendt forskning. Liljebäck fikk prisen for sitt omfattende doktorgradsarbeid innen modellering og styring av slangeroboter, dvs. roboter som beveger seg slik som biologiske slanger.

Slangers særtrekk skiller dem fra alle andre organismer, spesielt med tanke på evnen til å bevege seg i veldig ulendt terreng og passere små åpninger. Slangeroboters potensial som “search and rescue”-verktøy ble aktualisert av jordskjelvet og tsunamien i Japan i vår, der store mengder knust bygningsmateriale gjorde letingen etter skadde og omkomne svært vanskelig. En slangerobot ville kunne gjennomsøke slike områder allerede før opprydningsarbeidet starter, og dermed lede redningsmannskapene rett til de skadde og bidra til å redde liv.

Styring av slangeroboter byr på spesielle teoretiske utfordringer fordi slangens mange ledd må koordineres med hverandre og med skiftende omgivelser for overhodet å oppnå fremdrift. Forskningsfeltet har hittil vært preget av intelligent gjetning om hva som gir fremdrift. Liljebäck har bidratt ved å forklare viktige sider ved robotens fremdrift rent teoretisk, noe som tillater effektiv optimalisering av beveglsesmønsteret. Teorien er videre bekreftet ved hjelp av en lang rekke fysiske eksperimenter. Hans forskning har derfor bidratt vesentlig til arbeidet med å utvikle praktisk anvendbare slangeroboter.
Simen Ellingsen (IPT/IVT), Tor Runar Søreide (Exxon), Per Liljebäck (ITK/IME)

Bilde: Thor Nielsen.
(fra venstre til høyre) Simen Ellingsen (IPT/IVT), Tor Runar Søreide (Exxon), Pål Liljebäck (ITK/IME).


Nytt professorat innen bioinformatikk

Fra 1. mars 2011 tiltrådte Pål Sætrom det første professoratet innen Bioinformatikk ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. Pål Sætrom har Mastergrad i datateknikk og PhD innen bioinformatikk fra NTNU. Han har bl.a. jobbet for Fast Search & Transfer AS, Interagon AS og City of Hope’s Beckman Research Institute i California.

Pål kom tilbake til NTNU i 2007 og har vært tilknyttet forskningsgruppen DNA Repair Research ved IKM, samtidig som var Professor II ved IDI.

Pål Sætrom har som langsiktig forskningsmål å utvikle og anvende datamodeller for å forutsi hvordan endringer i genregulering kan påvirke og forårsake sykdom .


Nyhetsarkiv
28.04.2015 15:56, Dag Nummedal