Institutt for klinisk og molekylær medisin

Inflammasjon, hjerte- og karsykdom

Foto: Geir Mogen/NTNU

Samarbeidspartnere

Vi har et nært og tverrfaglig samarbeid med klinikere ved St. Olavs hospital