Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Studier i laboratoriet

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin driver basal- og klinisk forskning, veiledning og undervisning.

Instituttets fagområder er kreft, lindrende kreftbehandling, blodsykdommer, hud- og kjønnssykdommer, infeksjonssykdommer, molekylær cellebiologi, fotodynamisk terapi, fysiologi, immunologi, toksikologi, fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi, eksperimentell kirurgi, endokrinologi, nyresykdommer, urologi og medisinsk etikk. Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKMM) er et institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).

Om Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 72825263

Epost: ikmm-post@mh.ntnu.no

Besøksadresse:

Prinsesse Kristinasgt. 1, Gastrosenteret 3. etasje

Kontaktinformasjon og ledelse