Det humanistiske fakultet

Institutt for historiske studier

Nettsidene er under omarbeiding mars 2017

Ved Institutt for historiske studier (IHS) underviser, forsker og formidler vi innenfor områdene arkeologi, europastudier, historie, klassiske fag og kulturminneforvaltning. De ulike fagområdene dekker emner fra menneskets opprinnelse til vår egen tid. Instituttet tilbyr studieprogram og emnestudier på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå.

Mye av forskningsaktiviteten ved instituttet foregår innenfor feltene norsk og internasjonal historie etter andre verdenskrig. Instituttets forskning innen klassiske fag utmerker seg med internasjonalt fremragende publikasjoner innenfor både gresk og latin.

Kontakt

Arrangementer