Det humanistiske fakultet

Institutt for historiske studier

Ved Institutt for historiske studier (IHS) underviser, forsker og formidler vi innenfor områdene arkeologi, europastudier, historie, klassiske fag og kulturminneforvaltning. De ulike fagområdene dekker emner fra menneskets opprinnelse til vår egen tid. Instituttet tilbyr studieprogram og emnestudier på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå.

Mye av forskningsaktiviteten ved instituttet foregår innenfor feltene norsk og internasjonal historie etter andre verdenskrig. Instituttets forskning innen klassiske fag utmerker seg med internasjonalt fremragende publikasjoner innenfor både gresk og latin.

Velkommen til oss!

Kontaktinformasjon

Telefon
(+ 47) 73 59 64 40
Ekspedisjonens åpningstider
09:00 - 11:30
12:30 - 15:00 (september - april)
12:30 - 14:00 (mai - august)
E-post
Generelle henvendelser:
ihs@hf.ntnu.no
Vedrørende studier:
studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
Besøksadresse og direktelevering
Dragvoll universitetssenter
Edvard Bulls vei 1
7048 Trondheim
Bygg 6, nivå 4
Postadresse
NTNU, Institutt for historiske studier
v/navn på person
7491 Trondheim

Arrangementer