Institutt for historiske studier

Institutt for historiske studier er en undervisnings og forskningsenhet under det humanistiske fakultet ved Universitetet i Trondheim, NTNU

 

Instituttet har et bredt spekter av fagområder, både i undervisnings og forskningssammenheng. De ulike fagområdene dekker emner fra menneskets opprinnelse til vår egen tid. Instituttet deltar i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Undervisningen og forskningen innenfor både historiefaget og tverrfaglige programmer er tett knyttet opp mot hverandre. Utover undervisning i studieprogram for historie, gis det også undervisning i arkeologi, kulturminneforvaltning, europastudier og klassiske fag.

Mye av forskningsaktiviteten ved instituttet foregår innenfor feltene norsk og internasjonal historie etter andre verdenskrig. Instituttets forskning i klassiske fag utmerker seg med internasjonalt fremragende publikasjoner innenfor både gresk og latin.

 

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonens åpningstider:
Mandag - fredag
09.00 - 11.30
12.30 - 14.30

Telefon: + 47 73 59 64 40
E-post:
studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Besøksadresse:
Dragvoll universitetssenter
Edvard Bulls vei 1
Bygg 6, nivå 4

Postadresse:
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Institutt for historiske studier
7491 Trondheim

Blogg

Den store krigen (om første verdenskrig)