Forskning ved Institutt for geologi og bergteknikk

Stresset mineral

Hovedmålet for all vår aktivitet er at vi skal sikre en god og bærekraftig verdiskapning av våre geologiske ressurser. Dette dreier seg både om mineralske ressurser som olje/gass, grunnvann og faste mineraler, men også om hvordan vi skal bruke berget som byggegrunn for tunneler og bergrom, og sist men ikke minst hvordan vi gjennom FoU skal sikre en tryggere hverdag for mennesker som er truet av fjellskred, jordras og andre geologiske naturkatastrofer.

Under forskningprosjekter finner man en oversikt over våre viktigste aktiviteter for tiden. Nedenfor følger en liten smakebit fra noen av våre fagområder. 

Geologi:

Geologisk forskning ved IGB har særlig fokus på å forstå prosessene som har ført til dannelsen og utbredelsen av geologiske ressurser i berggrunnen. Geologisk prosessforståelse er viktig i utvikling av letemodeller både for mineral-ressurser og energiressurser, både på land og i havområdene.
[ mer om fagområde ]

Ingeniørgeologi:

omfatter i hovedsak anvendelse av geologiske kunnskaper for løsning av byggetekniske problemstillinger i samfunnet og bruk av grunnen til ulike formål.
[ mer om fagområde ] [ forskningsprosjekter ]

Mineralproduksjon og HMS:

omfatter metoder og teknologi for å forvandle mineralressursene i grunnen til nødvendige og verdifulle produkter for dagens og morgendagens samfunn. Mineralressurser er ikke-fornybare, og mineralproduksjon medfører derfor et særskilt ansvar for samfunn og miljø.
[ mer om fagområde ] [ forskningsprosjekter ]

Forskningsprosjekter

Master- og prosjektoppgaver

Her finner du master- og prosjektoppgaver som har blitt utført av studenter ved instituttet.
Fra 2006 kan masteroppgavene også finnes gjennom DAIM (Digital Arkivering og Innlevering av Masteroppgaver).

PhD avhandlinger

Oversikt over doktorgradsoppgaver finnes også i NTNUs digitale arkiv NTNU Open.

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner utgitt av forskere ved instituttet er registrert i en søkbar database, Cristin (Current Research Information System in Norway).

Lenker til publikasjoner fra 2000 - 2016.