Institutt for geologi og bergteknikk

Forskning

Stresset mineral

Hovedmålet for all vår aktivitet er at vi skal sikre en god og bærekraftig verdiskapning av våre geologiske ressurser. Dette dreier seg både om mineralske ressurser som olje/gass, grunnvann og faste mineraler, men også om hvordan vi skal bruke berget som byggegrunn for tunneler og bergrom, og sist men ikke minst hvordan vi gjennom FoU skal sikre en tryggere hverdag for mennesker som er truet av fjellskred, jordras og andre geologiske naturkatastrofer.

Under forskningprosjekter finner man en oversikt over våre viktigste aktiviteter for tiden. Nedenfor følger en liten smakebit fra av noen av våre fagområder.  

Ingeniørgeologi og bergmekanikk:

omfatter i hovedsak anvendelse av geologiske kunnskaper for løsning av byggetekniske problemstillinger. Blant annet er stabilitet av fjellskråninger blitt et viktig satsingsområde. For å unngå at liv går tapt er det viktig å forutsi med så stor presisjon som mulig når et eventuelt ras vil forekomme.
[ mer om fagområde ] [ forskningsprosjekter ]

Mineralproduksjon og HMS:

er oppredning av primære og sekundære råstoffer. Med det menes faget å skape råstoffer for industrien fra malmer (økonomisk utnyttbare bergarter) slik som de brytes fra naturen (primære råstoffer) eller fra avfall (sekundære råstoffer).
[ mer om fagområde ] [ forskningsprosjekter

Geologi:

Innen ressursgeologi/oljegeologi jobber vi i ulik skala fra reservoarskala beskrivelse og tolkning inklusive sedimentologi og mikroanalyse til bassengskala og matematisk ressursevaluering.
[ mer om fagområde ] [ forskningsprosjekter ]

Forskningsfokus til ph.d.-kandidater

phd database

Kandidater: Oversikt over våre kandidater og deres ph.d. arbeid finner du her.

Avhandlinger: Instituttets bibliotek oppbevarer Dr.ing og ph.d. avhandlinger fra mange år tilbake. Disse er til utlån.

Masteroppgaver

Illustrasjonsbilde/FOTO

I det siste semesteret av mastersstudiet skriver studentene en prosjektoppgave knyttet til aktuelle problemstillinger fra industrien. Se en oversikt over masteroppgavene ved instiuttet fra 1992-2014.