Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for geologi og bergteknikk


 

Alle de store naturhendelsene viser hvor små vi mennesker er når de geologiske prosessene virkelig setter inn og hvor viktig det er med geologisk kunnskap for å kunne forutsi jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellskred, jordras og andre geologiske hendelser som påvirker menneskenes situasjon.

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten.

 

Aktuelt

Kortreist kalkstein og rettferdig rutil

Mineralindustri i Norge er god miljøpolitikk. Bruk av sjødeponi kan gjøre den enda bedre. Norge har store uutnyttede mineralressurser. Likevel importerer vi det aller meste vi bruker av metaller og industrimineraler. Skriver Rolf Arne Kleiv, professor i mineralteknikk, og Sunniva Haugen,...

Kortreist kalkstein og rettferdig rutil

Mineralindustri i Norge er god miljøpolitikk. Bruk av sjødeponi kan gjøre den enda bedre. Norge har store uutnyttede mineralressurser. Likevel importerer vi det aller meste vi bruker av metaller og industrimineraler.
Skriver Rolf Arne Kleiv, professor i mineralteknikk, og Sunniva Haugen, professor i gruvedrift, begge ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU (Dagens Næringsliv 18.05.2015).

Ukjent forekomst under lupen

Et par geologiske anomalier på Øksfjordhalvøya har interessante mengder med flere verdifulle metaller. Nå drives prosjektet frem med forskning og offentlige midler. På NTNU i Trondheim og Universitetet i Aarhus venter flere master- og doktorgradsstudenter på å slippe til ( GEO nr. 2, 2015 ). ...

Ukjent forekomst under lupen

Et par geologiske anomalier på Øksfjordhalvøya har interessante mengder med flere verdifulle
metaller. Nå drives prosjektet frem med forskning og offentlige midler.
På NTNU i Trondheim og Universitetet i Aarhus venter flere master- og doktorgradsstudenter
på å slippe til (GEO nr. 2, 2015).

Skiferglass fra Hadeland Glassverk

Ved oppredningslaboratoriet har avgangsmasser fra bergindustrien blitt foredlet og brukt til produksjon av glass ved Hadeland Glassverk. Arbeidet er et eksempel på hva avgangsmasser kan benyttes til, og forhåpentligvis vil mer kunnskap om disse føre til åpning mot nye bruksområder ( Artikkel...

Skiferglass fra Hadeland Glassverk

Ved oppredningslaboratoriet har avgangsmasser fra bergindustrien blitt foredlet og brukt til produksjon av glass ved Hadeland Glassverk.
Arbeidet er et eksempel på hva avgangsmasser kan benyttes til, og forhåpentligvis vil mer kunnskap om disse føre til åpning mot nye bruksområder (Artikkel).

EEA prosjektsamarbeid med CVUT i Praha lover bra

IGB deltar nå i et EEA prosjektsamarbeid med det Tsjekkiske Tekniske Universitetet (CVUT) i Praha. Prosjektet omhandler bergtekniske forhold ved gasslagring i berg. Hovedvekt i prosjektet blir på anvendelse av norske klassifikasjonssystemer (Q, RMi) for prognosering av lekkasje. (NOV-2009) Les...

EEA prosjektsamarbeid med CVUT i Praha lover bra

IGB deltar nå i et EEA prosjektsamarbeid med det Tsjekkiske Tekniske Universitetet (CVUT) i Praha. Prosjektet omhandler bergtekniske forhold ved gasslagring i berg. Hovedvekt i prosjektet blir på anvendelse av norske klassifikasjonssystemer (Q, RMi) for prognosering av lekkasje. (NOV-2009) Les mer

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved Institutt for geologi og bergteknikk.

Havbunnsanimasjon

Last ned video