Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for geologi og bergteknikk


 

Alle de store naturhendelsene viser hvor små vi mennesker er når de geologiske prosessene virkelig setter inn og hvor viktig det er med geologisk kunnskap for å kunne forutsi jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellskred, jordras og andre geologiske hendelser som påvirker menneskenes situasjon.

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten.

 

Aktuelt

Sentersamarbeid om mineralressurser

Et nytt forskingssenter etablert av NGU og NTNU skal samordne forsking og utvikling som er knyttet til mineraler og bergarter. Senteret ble nylig åpnet av administrerende direktør Morten Smelror ved NGU og instituttleder Mai Britt Mørk ved Institutt for geologi og bergteknikk.

Sentersamarbeid om mineralressurser

Et nytt forskingssenter etablert av NGU og NTNU skal samordne forsking og utvikling som er knyttet til mineraler og bergarter.
Senteret ble nylig åpnet av administrerende direktør Morten Smelror ved NGU og instituttleder Mai Britt Mørk ved Institutt for geologi og bergteknikk.

Har tro på gruvedrift

Det glimrer i fjellene over Reinfjord. Hvis alt går etter planen, så kan man kanskje være i gang med gruvedrift om en ti års tid, sier professor Rune Larsen ved Institutt for geologi og bergteknikk (Framtid i nord 03.09.2015). pdf

Har tro på gruvedrift

Det glimrer i fjellene over Reinfjord. Hvis alt går etter planen, så kan man kanskje være i gang med gruvedrift om en ti års tid, sier professor Rune Larsen ved Institutt for geologi og bergteknikk (Framtid i nord 03.09.2015). pdf

NTNU utvider sin satsing på havbunnsmineraler

Det er veldig spennende at vi nå får finansiering til å forske videre på denne typen forekomster. Potensialet for norsk industri er enormt. Spesielt er det viktig at vi har klart å få med representanter fra norsk industri som gjennom deltagelse i «MarMine», viser at også de ser muligheten som...

NTNU utvider sin satsing på havbunnsmineraler

Det er veldig spennende at vi nå får finansiering til å forske videre på denne typen forekomster. Potensialet for norsk industri er enormt. Spesielt er det viktig at vi har klart å få med representanter fra norsk industri som gjennom deltagelse i «MarMine», viser at også de ser muligheten som ligger i marine mineraler i framtiden, sier Kurt Aasly, førsteamanuensis ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU. Les hele pressemeldingen her.


Kortreist kalkstein og rettferdig rutil

Mineralindustri i Norge er god miljøpolitikk. Bruk av sjødeponi kan gjøre den enda bedre. Norge har store uutnyttede mineralressurser. Likevel importerer vi det aller meste vi bruker av metaller og industrimineraler. Skriver Rolf Arne Kleiv, professor i mineralteknikk, og Sunniva Haugen,...

Kortreist kalkstein og rettferdig rutil

Mineralindustri i Norge er god miljøpolitikk. Bruk av sjødeponi kan gjøre den enda bedre. Norge har store uutnyttede mineralressurser. Likevel importerer vi det aller meste vi bruker av metaller og industrimineraler.
Skriver Rolf Arne Kleiv, professor i mineralteknikk, og Sunniva Haugen, professor i gruvedrift, begge ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU (Dagens Næringsliv 18.05.2015).

Ukjent forekomst under lupen

Et par geologiske anomalier på Øksfjordhalvøya har interessante mengder med flere verdifulle metaller. Nå drives prosjektet frem med forskning og offentlige midler. På NTNU i Trondheim og Universitetet i Aarhus venter flere master- og doktorgradsstudenter på å slippe til ( GEO nr. 2, 2015 ). ...

Ukjent forekomst under lupen

Et par geologiske anomalier på Øksfjordhalvøya har interessante mengder med flere verdifulle
metaller. Nå drives prosjektet frem med forskning og offentlige midler.
På NTNU i Trondheim og Universitetet i Aarhus venter flere master- og doktorgradsstudenter
på å slippe til (GEO nr. 2, 2015).

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved Institutt for geologi og bergteknikk

Havbunnsanimasjon

Last ned video