Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for geologi og bergteknikk

Alle de store naturhendelsene viser hvor små vi mennesker er når de geologiske prosessene virkelig setter inn og hvor viktig det er med geologisk kunnskap for å kunne forutsi jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellskred, jordras og andre geologiske hendelser som påvirker menneskenes situasjon.

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten.

Aktuelt

Avdekket det eneste aktive drumlin-området

Tidsskriftet Nature har utnevnt artikkel i oktober utgave av Geology ( doi:10.1130/G31371.1 )  til Community Choice - the most viewed papers in science . Mark Johnson fra Göteborg er førsteforfatter på artikkelen og instituttets Dr. Anders Schomacker er prosjektleder på MODEM prosjektet, som forskningen er et resultat av. 50+ drumliner De fleste...
Drumeliner

Avdekket det eneste aktive drumlin-området

Tidsskriftet Nature har utnevnt artikkel i oktober utgave av Geology (doi:10.1130/G31371.1)  til Community Choice - the most viewed papers in science. Mark Johnson fra Göteborg er førsteforfatter på artikkelen og instituttets Dr. Anders Schomacker er prosjektleder på MODEM prosjektet, som forskningen er et resultat av.

50+ drumliner

De fleste drumliner - små, avrundede høyder - ble formet under issmeltingen i Pleistosentiden. Men den siste tilbaketrekkingen av Múlajökull-isbreen i Hofsjökull på Island, har avdekket det eneste aktive drumlin-området skapt i moderne tid. Mark Johnson fra Universitetet i Göteborg, Sverige, og hans kollegaer, har identifisert mer enn 50 drumliner i dette området, og studert deres sedimentære lag. Noen teorier antar at drumlinene er skåret ut fra sedimentet av en sterk strøm av smeltevann fra isbreen. De nye observasjonene antyder derimot at drumlinene formes av sediment som blir avsatt gjentatte ganger og så erodert under isbreen i påfølgende runder av isbreens vekst og tilbaketrekking.

(25.11.2010 )

Rapporterer om miljøutfordringer ved gruvedrift

En ressursgruppe har utarbeidet en statusrapport om miljøutfordringer knyttet til deponering av restavfall fra gruvedrift. Rapporten blir meget nyttig når Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal behandle konkrete søknader om gruvedrift. ( Klima- og forurensningsdirektoratet 18.10.2010 )

Rapporterer om miljøutfordringer ved gruvedrift

En ressursgruppe har utarbeidet en statusrapport om miljøutfordringer knyttet til deponering av restavfall fra gruvedrift. Rapporten blir meget nyttig når Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal behandle konkrete søknader om gruvedrift. (Klima- og forurensningsdirektoratet 18.10.2010)

Like enkelt som genial

En ny bergsikringsbolt reduserer risikoen for utrasninger i dype gruver betraktelig. Professor Charlie Li ved Institutt for geologi og bergteknikk står bak oppfinnelsen. ( GEO november 2010 )

Like enkelt som genial

En ny bergsikringsbolt reduserer risikoen for utrasninger i dype gruver betraktelig. Professor Charlie Li ved Institutt for geologi og bergteknikk står bak oppfinnelsen. (GEO november 2010)

Stålbolter skal gi tryggere gruver

Dynamic Rock Support AS (DRS) har første storordre og et tosifret antall millioner inntektskroner i sikte. Lade-bedriftens unike sikringsbolt testes akkurat nå i 20 gruver verden rundt. Mannen bak D-Bolten er Charlie C. Li, professor ved Institutt for geologi og bergteknikk. ( Adresseavisen 23.10.2010 )

Stålbolter skal gi tryggere gruver

Dynamic Rock Support AS (DRS) har første storordre og et tosifret antall millioner inntektskroner i sikte. Lade-bedriftens unike sikringsbolt testes akkurat nå i 20 gruver verden rundt. Mannen bak D-Bolten er Charlie C. Li, professor ved Institutt for geologi og bergteknikk. (Adresseavisen 23.10.2010)

Academic and practical

A leading light in Norwegian tunnelling, Emeritus Professor Einar Broch has advised and lectured extensively around the world. ( World Tunneling October 2010 )

Academic and practical

A leading light in Norwegian tunnelling, Emeritus Professor Einar Broch has advised and lectured extensively around the world. (World Tunneling October 2010)

Ledige stillinger

PhD position
in Studies on high pressure rock mass
grouting -
IVT-174/14.
Application deadline: 15.01.2015

Video - Tekniske geofag

Last ned video:

Video - Havbunnsanimasjon

Last ned video:
10,5 MB