Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for geologi og bergteknikk


Alle de store naturhendelsene viser hvor små vi mennesker er når de geologiske prosessene virkelig setter inn og hvor viktig det er med geologisk kunnskap for å kunne forutsi jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellskred, jordras og andre geologiske hendelser som påvirker menneskenes situasjon.

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten.

Aktuelt

Ivrige geologistudenter følger med "Mannen"

I disse «Mannen»-dager ble geologistudentene ved IGB intervjuet av Norgesglasset som sendes på NRK P1. Her kan du høre hvordan våre framtidige geologer og sivilingeniører i tekniske geofag følger og vurderer hva som skjer med «Mannen» Sak.nr «8. Geologistudenter i disse Mannen-dager»

Ivrige geologistudenter følger med "Mannen"

I disse «Mannen»-dager ble geologistudentene ved IGB intervjuet av Norgesglasset som sendes på NRK P1. Her kan du høre hvordan våre framtidige geologer og sivilingeniører i tekniske geofag følger og vurderer hva som skjer med «Mannen»
Sak.nr «8. Geologistudenter i disse Mannen-dager»


Ingvald Strømmens blogg

Gull, sølv,sink og kobber til en verdi av 1000 milliarder kroner kan ligge langs Antlanterhavsryggen mellom Jan Mayen og Svalbard. Det viser estimater som forskere har gjort. Norge som nasjon må sette i gang forskningsprosjekter for å verifisere funnene.

Ingvald Strømmens blogg

- Gullgruve på havets bunn

Gull, sølv,sink og kobber til en verdi av 1000 milliarder kroner kan ligge langs Antlanterhavsryggen mellom Jan Mayen og Svalbard. Det viser estimater som forskere har gjort. Norge som nasjon må sette i gang forskningsprosjekter for å verifisere funnene.


Igjen graves det etter mineraler i fjellet over Reinfjord

Åtte geologer og flere studenter fra NTNU i Trondheim og Universitetet i Århus er nå på plass i fjellområdet ovenfor Reinfjord . Dette for å gjøre nye undersøkelser etter funn av flere edelmetaller i 2012. (Framtid i nord 19.08.2014).

Igjen graves det etter mineraler i fjellet over Reinfjord

Åtte geologer og flere studenter fra NTNU i Trondheim og Universitetet i Århus er nå på plass i fjellområdet ovenfor Reinfjord.
Dette for å gjøre nye undersøkelser etter funn av flere edelmetaller i 2012.
(Framtid i nord 19.08.2014).


Hydro Potential in Nepal and Investment Opportunities

Den 17. juni 2014 arrangerte Europeisk institutt for Asia studier (EIAS) , i samarbeid med den Nepalske Ambassaden i Brussel, Belgia, seminar om "Prospects of Renewable and Alternative Energies in Nepal". Førsteamanuensis Krishna Kanta Panthi fra IGB ble invitert av den Nepalske Ambassaden for å gi foredrag om «Hydro Potential in Nepal and Investment Opportunities».

Hydro Potential in Nepal and Investment Opportunities

Den 17. juni 2014 arrangerte Europeisk institutt for Asia studier (EIAS), i samarbeid med den Nepalske Ambassaden i Brussel, Belgia, seminar om "Prospects of Renewable and Alternative Energies in Nepal". Førsteamanuensis Krishna Kanta Panthi fra IGB ble invitert av den Nepalske Ambassaden for å gi foredrag om «Hydro Potential in Nepal and Investment Opportunities».


Tror det ligger mineraler for 1000 milliarder på havbunnen

NTNU-forskere vil bruke roboter for å kartlegge forekomstene nærmere. Wiebe Boomsma i IHC Mining og Steinar Løve Ellefmo på NTNU jobber begge for at det skal bli mulig å utvinne mineralforekomstene på havbunnen. Ellefmo har estimert forekomstene, mens Boomsma jobber med teknologien for offshore gruvesystem (Teknisk Ukeblad 21.05.2014).

Tror det ligger mineraler for 1000 milliarder på havbunnen

NTNU-forskere vil bruke roboter for å kartlegge forekomstene nærmere.
Wiebe Boomsma i IHC Mining og Steinar Løve Ellefmo på NTNU jobber begge for at det skal bli mulig å utvinne mineralforekomstene på havbunnen. Ellefmo har estimert forekomstene, mens Boomsma jobber med teknologien for offshore gruvesystem (Teknisk Ukeblad 21.05.2014).


Ledige stillinger

Studiekonsulent
ved Institutt for geologi og bergteknikk
IVT-168/14.
Søknadsfrist 29.11.14

Video - Tekniske geofag

Last ned video:

Video - Havbunnsanimasjon

Last ned video:
10,5 MB