Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for geologi og bergteknikk


Alle de store naturhendelsene viser hvor små vi mennesker er når de geologiske prosessene virkelig setter inn og hvor viktig det er med geologisk kunnskap for å kunne forutsi jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellskred, jordras og andre geologiske hendelser som påvirker menneskenes situasjon.

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten.

Aktuelt

Igjen graves det etter mineraler i fjellet over Reinfjord

Åtte geologer og flere studenter fra NTNU i Trondheim og Universitetet i Århus er nå på plass i fjellområdet ovenfor Reinfjord . Dette for å gjøre nye undersøkelser etter funn av flere edelmetaller i 2012. (Framtid i nord 19.08.2014).

Igjen graves det etter mineraler i fjellet over Reinfjord

Åtte geologer og flere studenter fra NTNU i Trondheim og Universitetet i Århus er nå på plass i fjellområdet ovenfor Reinfjord.
Dette for å gjøre nye undersøkelser etter funn av flere edelmetaller i 2012.
(Framtid i nord 19.08.2014).


Hydro Potential in Nepal and Investment Opportunities

Den 17. juni 2014 arrangerte Europeisk institutt for Asia studier (EIAS) , i samarbeid med den Nepalske Ambassaden i Brussel, Belgia, seminar om "Prospects of Renewable and Alternative Energies in Nepal". Førsteamanuensis Krishna Kanta Panthi fra IGB ble invitert av den Nepalske Ambassaden for å gi foredrag om «Hydro Potential in Nepal and Investment Opportunities».

Hydro Potential in Nepal and Investment Opportunities

Den 17. juni 2014 arrangerte Europeisk institutt for Asia studier (EIAS), i samarbeid med den Nepalske Ambassaden i Brussel, Belgia, seminar om "Prospects of Renewable and Alternative Energies in Nepal". Førsteamanuensis Krishna Kanta Panthi fra IGB ble invitert av den Nepalske Ambassaden for å gi foredrag om «Hydro Potential in Nepal and Investment Opportunities».


Tror det ligger mineraler for 1000 milliarder på havbunnen

NTNU-forskere vil bruke roboter for å kartlegge forekomstene nærmere. Wiebe Boomsma i IHC Mining og Steinar Løve Ellefmo på NTNU jobber begge for at det skal bli mulig å utvinne mineralforekomstene på havbunnen. Ellefmo har estimert forekomstene, mens Boomsma jobber med teknologien for offshore gruvesystem (Teknisk Ukeblad 21.05.2014).

Tror det ligger mineraler for 1000 milliarder på havbunnen

NTNU-forskere vil bruke roboter for å kartlegge forekomstene nærmere.
Wiebe Boomsma i IHC Mining og Steinar Løve Ellefmo på NTNU jobber begge for at det skal bli mulig å utvinne mineralforekomstene på havbunnen. Ellefmo har estimert forekomstene, mens Boomsma jobber med teknologien for offshore gruvesystem (Teknisk Ukeblad 21.05.2014).


Nå blir gruvedrift i havdypet en realitet

For første gang er det tegnet kontrakt om å utvinne mineraler på havbunnen. Det er enorme verdier å hente - også i Norge. Og da snakker vi bare om det som ligger på og i umiddelbar nærhet av havbunnen. Går man dypere ned i havbunnen, dreier det seg antagelig om langt større verdier, sa førsteamanuensis Steinar Ellefmo (Aftenposten 02.05.2014).

Nå blir gruvedrift i havdypet en realitet

For første gang er det tegnet kontrakt om å utvinne mineraler på havbunnen. Det er enorme verdier å hente - også i Norge. Og da snakker vi bare om det som ligger på og i umiddelbar nærhet av havbunnen. Går man dypere ned i havbunnen, dreier det seg antagelig om langt større verdier, sa førsteamanuensis Steinar Ellefmo (Aftenposten 02.05.2014).


Chile excursion

Siste års studenter fra IGB's Studieretning Tekniske Geofag var 30.3.-11.4.2014 på Hovedekskursjon til Chile. Det faglige programmet ble innledet med interessante besøk i og nær Santiago; til Norconsult Andina, Los Maitanes/Alto Maipo HPP (tilrettelagt av Skava Consulting og Multiconsult) og til Universidad de Chile/Advanced Mining Technology Center (AMTC). Sistnevnte besøk ble behørig...

Chile excursion

Siste års studenter fra IGB's Studieretning Tekniske Geofag var 30.3.-11.4.2014 på Hovedekskursjon til Chile. Det faglige programmet ble innledet med interessante besøk i og nær Santiago; til Norconsult Andina, Los Maitanes/Alto Maipo HPP (tilrettelagt av Skava Consulting og Multiconsult) og til Universidad de Chile/Advanced Mining Technology Center (AMTC). Sistnevnte besøk ble behørig omtalt på hjemmesida til AMTC, se:  http://www.amtc.cl/?p=2795

Ekskursjonen videre gikk til nordre del av Chile, med besøk i verdens dypeste dagbrudd, Chuquicamata (hvor det etter nært forestående avslutning av dagbruddsdriften på 1050m dyp nå forberedes for underjord drift), og studier av interessante skredlokaliteter.


Ledige stillinger

Førsteamanuensis II i HMS
ved Institutt for geologi og bergteknikk -
IVT-143/14.
Søknadsfrist: 30.09.2014

Video - Tekniske geofag

Last ned video:

Video - Havbunnsanimasjon

Last ned video:
10,5 MB