Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for geologi og bergteknikk


 

Alle de store naturhendelsene viser hvor små vi mennesker er når de geologiske prosessene virkelig setter inn og hvor viktig det er med geologisk kunnskap for å kunne forutsi jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellskred, jordras og andre geologiske hendelser som påvirker menneskenes situasjon.

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten.

 

Aktuelt

Ukjent forekomst under lupen

Et par geologiske anomalier på Øksfjordhalvøya har interessante mengder med flere verdifulle metaller. Nå drives prosjektet frem med forskning og offentlige midler. På NTNU i Trondheim og Universitetet i Aarhus venter flere master- og doktorgradsstudenter på å slippe til ( GEO nr. 2, 2015 ). ...

Ukjent forekomst under lupen

Et par geologiske anomalier på Øksfjordhalvøya har interessante mengder med flere verdifulle
metaller. Nå drives prosjektet frem med forskning og offentlige midler.
På NTNU i Trondheim og Universitetet i Aarhus venter flere master- og doktorgradsstudenter
på å slippe til (GEO nr. 2, 2015).

Skiferglass fra Hadeland Glassverk

Ved oppredningslaboratoriet har avgangsmasser fra bergindustrien blitt foredlet og brukt til produksjon av glass ved Hadeland Glassverk. Arbeidet er et eksempel på hva avgangsmasser kan benyttes til, og forhåpentligvis vil mer kunnskap om disse føre til åpning mot nye bruksområder ( Artikkel...

Skiferglass fra Hadeland Glassverk

Ved oppredningslaboratoriet har avgangsmasser fra bergindustrien blitt foredlet og brukt til produksjon av glass ved Hadeland Glassverk.
Arbeidet er et eksempel på hva avgangsmasser kan benyttes til, og forhåpentligvis vil mer kunnskap om disse føre til åpning mot nye bruksområder (Artikkel).

Overvåker utsatt parti ved Tinnsjøen

Ingeniørgeologistudent Inger Lise Solli deltar i kartlegging av ustabilt fjellparti ved Tinnsjø i Telemark. Arbeidet gjøres i forbindelse med prosjektoppgave og vil bli videreført som masteroppgave våren 2014 (Telemarksavisa 02.11.2013).

Overvåker utsatt parti ved Tinnsjøen

Ingeniørgeologistudent Inger Lise Solli deltar i kartlegging av ustabilt fjellparti ved Tinnsjø i Telemark. Arbeidet gjøres i forbindelse med prosjektoppgave og vil bli videreført som masteroppgave våren 2014 (Telemarksavisa 02.11.2013).


Åpning av Bergmekanisk og Ingeniørgeologisk Laboratorium og den nye pressa

De "nye" lokalene for Bergmekanisk og Ingeniørgeologisk laborator ium, ved Institutt for geologi og bergteknikk, ble åpnet fredag 14. mars. NTNU har investert i en ny bergpresse, Rock Mechanics Testing System, i internasjonal toppklasse i laboratoriet. Ulike bergmekaniske tester, f.eks....

Åpning av Bergmekanisk og Ingeniørgeologisk Laboratorium og den nye pressa

De "nye" lokalene for Bergmekanisk og Ingeniørgeologisk laboratorium, ved Institutt for geologi og bergteknikk, ble åpnet fredag 14. mars. NTNU har investert i en ny bergpresse, Rock Mechanics Testing System, i internasjonal toppklasse i laboratoriet. Ulike bergmekaniske tester, f.eks. enaksial- og triaksialtrykk prøving, strekkprøving, akustisk måling og lydhastighets-måling, kan gjennomføres på pressa under nøyaktig kontroll. Den nye pressa har forbedret forsknings-miljøet betydelig i faget for ingeniørgeologi og bergmekanikk på Gløshaugen. Åpningen av laboratoriene skjedde sammen med SINTEF geologi og bergteknikk.


Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved Institutt for geologi og bergteknikk.

Havbunnsanimasjon

Last ned video