Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

 

Instituttet driver undervisning innen filosofi, religionsvitenskap og Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) på bachelor og masternivå. Instituttet har også ansvar for fellesemnene Examen philosophicum, Examen facultatumsvarianten EXFAC0008 og flere perspektivemner/ikke-tekemner.

Instituttets ansatte driver utstrakt forskning og formidling, både individuelt og i fellesskap. Fagmiljøet har flere aktive prosjekter og forskergrupper, og et høyt  publiseringnivå.

Aktuelt

Kontaktinformasjon

Telefon:
73 59 16 18

Besøksadresse:
Campus Dragvoll,
Låven
Dragvoll Allé 40

Åpningstider, ekspedisjonskontor:
mandag -fredag 09:00-14:00

Postadresse:
Institutt for filosofi og religionsvitenskap,
NTNU Dragvoll,
7491 Trondheim