Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

 

Instituttet driver undervisning innen filosofi, religionsvitenskap og Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) på bachelor og masternivå. Instituttet har også ansvar for fellesemnene Examen philosophicum, Examen facultatumsvarianten EXFAC0008 og flere perspektivemner/ikke-tekemner.

Instituttets ansatte driver utstrakt forskning og formidling, både individuelt og i fellesskap. Fagmiljøet har flere aktive prosjekter og forskergrupper, og et høyt  publiseringnivå.

Bilde av Låven, Dragvoll

Aktuelt