Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Illustrasjonsbilde/FOTO

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon er i fronten når det gjelder ny teknologi.

Her forskes det i mikrosystemer som mikrolasere, mikroelektronikk, optoelektronikk og bølgeledere. Vårt nyeste forskningsfelt er nanoteknologi, hvor dimensjonene er på atomnivå.

Vi forsker også på trådløs teknologi innen kommunikasjon, navigasjon, radar og fjernmåling. Dette omfatter alt fra kortholdssystemer (∼1 m), trådløse lokalnett (WLAN), mobiltelefonsystemer (GSM, UMTS) og satellittsystemer.

Med dagens og morgendagens krav til informasjonsmengde, må overføring og lagring gjøres så effektiv som mulig. Signal- og bildebehandling, taleteknologi, musikkteknologi og kommunikasjon er derfor områder vi jobber med.

Kontaktinfo IET

Telefon: +47 7359 4400
Telefax: +47 7359 1441
Epost: postmottak@iet.ntnu.no

Besøksadresse:
O.S. Bragstads plass 2b
7034 Trondheim

Postadresse:
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
7491 Trondheim

Kart | Om instituttet

Vi overfører for tiden vår eksterne web til disse sidene. Inntil videre finnes mere informasjon på www.iet.ntnu.no