Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

 
Bilde av student som jobber i antennelaboratoriet

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET) forsker bl.a. på mikrosystemer som mikrolasere, mikroelektronikk, optoelektronikk og bølgeledere. Vårt nyeste forskningsfelt er nanoteknologi, hvor dimensjonene er på atomnivå. Vi forsker også på trådløs teknologi innen kommunikasjon, navigasjon, radar og fjernmåling.

Med dagens og morgendagens krav til informasjonsmengde, må overføring og lagring gjøres så effektiv som mulig. Signal- og bildebehandling, taleteknologi, musikkteknologi og kommunikasjon er derfor områder vi jobber med.

IET er ett av av seks institutt ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Kontakt

7359 4400