Nye nettsider!

Det tidligere Institutt for arkeologi og religionsvitenskap er nå delt.
Religionsvitenskap inngår i Institutt for filosofi og religionsvitenskap (se nye nettside).
Arkeologi inngår i Institutt for historiske studier (se ny nettside).
Det er disse nye sidene som vedlikeholdes og bør leses framover.