Fullstendige variabellister

- Bestillingsskjema for HUNT-data

HUNT databank gir en fullstendig oversikt over hvilke forskningsvariabler som finnes i HUNT databank (HUNT 1, HUNT 2, HUNT 3 og Ung-HUNT), samt metadata. Her finner du variabler ordnet på studiedel eller instrumentbruk, og dokumentasjon på variablene i form av beskrivelse og deskriptive tall.

For å bestille data, vennligst benytt Excel filene nedenfor. Institusjoner med dokumentert forskningskompetanse kan søke om rettigheter til å analysere på disse variablene etter egen søknad og godkjenning fra HUNT forskningssenter. Praktisk informasjon om hvordan man får tilgang til forskningsdata finner du under tilgang til data.

Ved variabelbestilling: kryss av for de ønskede variablene i spalte C i excelfilen (obs! ikke send annen filformat). Variabler om kjønn, fødselsår og deltagerstatus i ulike studiedelerer er med i alle filer.

OBS! Det er mange som etterspør variabler om utdanning. De fins i HUNT1 og HUNT2, men ikke i HUNT3 materiale. Utdanning for HUNT3 må kobles med opplysninger fra Kunnskapsdepartementet som SSB er databehandler for - se informasjon om registerkoblinger for flere opplysninger.

Sidene er under oppdatering. Merk at det kan være endringer i variabellistene etter oppdateringen.

HUNT 1 - Baseline - Questionnaire 1
HUNT 1 - Baseline - Questionnaire 2
HUNT 1 - Measuremnents
HUNT 1 - X-ray
HUNT 1 - Diabetes
HUNT 1 - Cardiovascular


HUNT 2 - Baseline - Questionnaire 1
HUNT 2 - Baseline - Questionnaire 2
HUNT 2 - Measurements
HUNT 2 - Airways - Questionnaire 3
HUNT 2 - Airways - Interview
HUNT 2 - Diabetes - Questionnaire 3
HUNT 2 - Cardiovascular - Questionnaire 3
HUNT 2 - Beinmassemåling
HUNT 2 - Spirometri

HUNT 3 - Skjema 1
HUNT 3 - Skjema 2
HUNT 3 - Intervju
HUNT 3 - Måleverdier/blodanalyser
HUNT 3 - Skjema 3 Brystkreft
HUNT 3 - Skjema 3 Prostatakreft
HUNT 3 - Skjema 3 Hjerte-kar
HUNT 3 - Skjema 3 Håndeksem
HUNT 3 - Skjema 3 Psoriasis
HUNT 3 - Skjema 3 Diabetes
HUNT 3 - Skjema 3 Helsetjeneste
HUNT 3 - Skjema 3 Alternativ behandling
HUNT 3 - Skjema 3 Rovdyr
HUNT 3 - Skjema 3 Tykktarms-/endetarmskreft
HUNT 3 - Spirometri
HUNT 3 - Spirometriintervju
HUNT 3 - Beinmassemålinger
HUNT 3 - Tilleggsprosjekter

Ung-HUNT 1
Ung-HUNT 1 - Måledata
Ung-HUNT 1 - Spirometri
Ung-HUNT 1 - Hodepine
Ung-HUNT 2
Ung-HUNT 2 - Måledata
Ung-HUNT 2 - Spirometri
Ung-HUNT 2 - Hodepine
Ung-HUNT 3 - Spørreskjema
Ung-HUNT 3 - Måledata
Ung-HUNT 3 - Spirometri
Ung-HUNT 3 - Hodepine
Ung-HUNT 3 - Tilleggsprosjekter

Illustrasjonsbilde/FOTO

Variabelnavn

Det er utviklet et gjennomgående system for navnsetting av variablene i HUNT. Variabelnavnene er oppbygd av et prefiks på inntil 12 tegn som består av forkortelser basert på engelsk-språklig versjon av variablene, og et suffiks som viser hvilken studiedel variabelen stammer fra.

Tekst i databanken

For alle variablene er det lagt inn variabel-tekst på norsk med engelsk oversettelse. Det er også lagt inn såkalte metadata, f.eks. beskrivelse av hvor spørsmålene er hentet fra, hvilke målemetoder som er brukt, referanser til sentrale publikasjoner hvor variabelen inngår og informasjon om eventuelle endringer i metodene underveis i datainnsamlingen.

Kvalitetssikring av data

Det ble gjort en omfattende kvalitetssikringen data i 2007-08, hvor data som åpenbart var feil ble slettet. Dette vil derfor kunne endre antallet deltakere eller antallet som har gyldig verdi for noen av variablene. Kvalitetssikringen av HUNT databank vil fortsette på ubestemt tid, og antallet med gyldig verdi for ulike variabler vil derfor kunne bli korrigert etter som arbeidet går framover.