Fullstendige variabellister

- Bestillingsskjema for HUNT-data

HUNT databank gir en fullstendig oversikt over hvilke forskningsvariabler som finnes i HUNT databank (HUNT 1, HUNT 2, HUNT 3 og Ung-HUNT), samt metadata. Her finner du variabler ordnet på studiedel eller instrumentbruk, og dokumentasjon på variablene i form av beskrivelse og deskriptive tall.

For å bestille data, vennligst benytt Excel filene nedenfor. Institusjoner med dokumentert forskningskompetanse kan søke om rettigheter til å analysere på disse variablene etter egen søknad og godkjenning fra HUNT forskningssenter. Praktisk informasjon om hvordan man får tilgang til forskningsdata finner du under tilgang til data.

Ved variabelbestilling: kryss av for de ønskede variablene i spalte C i excelfilen (obs! ikke send annen filformat). Variabler om kjønn, fødselsår og deltagerstatus i ulike studiedelerer er med i alle filer.

OBS! Det er mange som etterspør variabler om utdanning. De fins i HUNT1 og HUNT2, men ikke i HUNT3 materiale. Utdanning for HUNT3 må kobles med opplysninger fra Kunnskapsdepartementet som SSB er databehandler for - se informasjon om registerkoblinger for flere opplysninger.

Sidene er under oppdatering. Merk at det kan være endringer i variabellistene etter oppdateringen. Under oppdateringen kan noen variabellister være midertidlig utilgjengelig. Senest neste dag bør de være nedlastbare igjen. Ta kontakt med Maria Stuifbergen om dette ikke er tilfelle: 48054783.

HUNT 1 - Baseline - Questionnaire 1
HUNT 1 - Baseline - Questionnaire 2
HUNT 1 - Measuremnents
HUNT 1 - X-ray
HUNT 1 - Diabetes
HUNT 1 - Cardiovascular


HUNT 2 - Baseline - Questionnaire 1
HUNT 2 - Baseline - Questionnaire 2
HUNT 2 - Measurements
HUNT 2 - Airways - Questionnaire 3
HUNT 2 - Airways - Interview
HUNT 2 - Diabetes - Questionnaire 3
HUNT 2 - Cardiovascular - Questionnaire 3
HUNT 2 - Beinmassemåling
HUNT 2 - Spirometri

HUNT 3 - Baseline Q 1
HUNT 3 - Baseline Q 2
HUNT 3 - Baseline Interview
HUNT 3 - Baseline Measurements / Blood analyses
HUNT 3 - Q 3 Mamma Cancer
HUNT 3 - Q 3 Prostate Cancer
HUNT 3 - Q 3 Cardiovascular Disease
HUNT 3 - Q 3 Eczema
HUNT 3 - Q 3 Psoriasis
HUNT 3 - Q 3 Diabetes
HUNT 3 - Q 3 Health Care
HUNT 3 - Q 3 Complementary and Alternative Medicine
HUNT 3 - Q 3 Large Predators
HUNT 3 - Q 3 Colorectal Cancer
HUNT 3 - Spirometry
HUNT 3 - Lung interview
HUNT 3 - Bone Mineral Density
HUNT 3 - Additional projects

Ung-HUNT 1
Ung-HUNT 1 - Måledata
Ung-HUNT 1 - Spirometri
Ung-HUNT 1 - Hodepine
Ung-HUNT 2
Ung-HUNT 2 - Måledata
Ung-HUNT 2 - Spirometri
Ung-HUNT 2 - Hodepine
Ung-HUNT 3 - Spørreskjema
Ung-HUNT 3 - Måledata
Ung-HUNT 3 - Spirometri
Ung-HUNT 3 - Hodepine
Ung-HUNT 3 - Tilleggsprosjekter


Fri, 03 Oct 2014 15:46:33 +0200

Illustrasjonsbilde/FOTO

Variabelnavn

Det er utviklet et gjennomgående system for navnsetting av variablene i HUNT. Variabelnavnene er oppbygd av et prefiks på inntil 12 tegn som består av forkortelser basert på engelsk-språklig versjon av variablene, og et suffiks som viser hvilken studiedel variabelen stammer fra.

Tekst i databanken

For alle variablene er det lagt inn variabel-tekst på norsk med engelsk oversettelse. Det er også lagt inn såkalte metadata, f.eks. beskrivelse av hvor spørsmålene er hentet fra, hvilke målemetoder som er brukt, referanser til sentrale publikasjoner hvor variabelen inngår og informasjon om eventuelle endringer i metodene underveis i datainnsamlingen.

Kvalitetssikring av data

Det ble gjort en omfattende kvalitetssikringen data i 2007-08, hvor data som åpenbart var feil ble slettet. Dette vil derfor kunne endre antallet deltakere eller antallet som har gyldig verdi for noen av variablene. Kvalitetssikringen av HUNT databank vil fortsette på ubestemt tid, og antallet med gyldig verdi for ulike variabler vil derfor kunne bli korrigert etter som arbeidet går framover.