Deltakelse i HUNT undersøkelsene

Tabellen ovenfor viser oppmøte definert som personer som svarte på spørreskjema 1. Det er mulig å bruke andre definisjoner, avhengig av fokus på en studie. Dette er en av grunnene til ulike oppmøtetall i ulike publikasjoner. En annen faktor er muligheten for deltakere å trekke seg til enhver tid, også etter at datainnsamlingen er avsluttet. En tredje faktor er feil som blir funnet gjennom kvalitetssikring ved HUNT databank, og som har blitt korrigert.

Samples in HUNT

Tabellen viser antall deltakere med biologiske prøver fra HUNT2 og HUNT3.

Tidligere ble deltagelse i HUNT1 og HUNT2 definert som innlevert spørreskjema 1 samt deltagelse i minst en av undersøkelsene høyde, vekt, blodtrykk eller blodglukose. Derfor vil eldre publikasjoner om HUNT vise ulik deltakertall.

Se også:

Krokstad S, Langhammer A, Hveem K, Holmen TL, Midthjell K, Stene TR, Bratberg G, Heggland J, Holmen
Cohort Profile: the HUNT Study, Norway.
J.Int J Epidemiol. 2013 Aug;42(4):968-77. doi: 10.1093/ije/dys095. Epub 2012 Aug 9.

Oppmøte i UngHUNT

Tallene er fra mai 2012.
 

Tue, 17 Nov 2015 10:46:23 +0100

Illustrasjonsbilde/FOTO

Oppmøte til screening på HUNT

Mer om frammøte

HUNT2
Denne rapporten [pdf] gir en mer detaljert oversikt over deltakelsen i HUNT 2. Dokumentet er beregnet på forskere som arbeider med HUNT-data.

HUNT3
Krokstad S, Langhammer A, Hveem K, Holmen TL, Midthjell K, Stene TR, Bratberg G, Heggland J, Holmen
Cohort Profile: the HUNT Study, Norway.
J.Int J Epidemiol. 2013 Aug;42(4):968-77. doi: 10.1093/ije/dys095. Epub 2012 Aug 9.