HUNT forskningssenter

HUNT forskningssenter gjennomfører befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag, driver medisinsk og helsefaglig forskning, forvalter forskningsdata og har en biobank som oppbevarer biologisk materiale og utleverer prøver til godkjente forskningsprosjekter.

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Kombinasjonen av data fra befolkningsundersøkelser og biologisk materiale gir oss mulighet til å studere samspillet mellom genetisk variasjon, livsstil og miljøpåvirkning. Dette kan gi ny kunnskap om sykdom og helse. Data fra en totalbefolkning og et geografisk område gir helt unike muligheter til å studere helse og sosiale forhold i en befolkning. Deltakerne kommer fra forskjellige regioner, kommuner og bostedskretser, og er i alle aldre fra 13 år og oppover. I vår leting etter nye svar på dagens, og framtidens, helseproblemer vil studier av samspillet mellom genetisk disposisjon, livsstil og miljøpåvirkning bli et svært betydningsfullt verktøy.

Mer om organiseringen av HUNT forskningssenter

 
Mon, 11 Jan 2016 11:44:13 +0100

HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post: hunt@medisin.ntnu.no
IP-adresse (video): 129.241.197.135

Kontakt:

Ledelse

Ansatte

Årlig nyhetsskriv 2014

Brevet informerer om forsknings-resultater fra 2014, blant annet om 30 år med HUNT, og hvordan HUNT kan bidra til utvikling av kreftmedisin.

Årlig nyhetsskriv 2013

Brevet informerer om forsknings-resultater fra 2013, genetisk forskning og kontakt-detaltjer.

Informasjonsskriv 2012

Brevet informerer om pågående prosjekt, og genetiske forsknings- muligheter som innebærer datadeling med utenlandske forskningsmiljø.
Last ned informasjonsbrev 2012 [pdf]


Årlig informasjonsbrev 2010

illustrasjonsbildeLast ned informa-sjonsbrevet her.

 

 

 

 

HUNT Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - Lokalt, nasjonalt og internasjonalt fremragende. HUNT og NTNU mot 2020. Status og muligheter.

 

Last ned rapporten i pdf-format her