HUNT Biosciences AS

NTNU, Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag fylkeskommune har etablert HUNT Biosciences AS. Hensikten er å sikre at verdiene fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) kan utnyttes til økt forskningsaktivitet og folkehelsearbeid i Midt-Norge.

HUNT Biosciences AS etableres med et ideelt formål, og med tre offentlige eiere. NTNU eier 34 prosent av aksjene, mens de to andre partene eier 33 prosent hver.

HUNT Biosciences AS skal i første omgang kartlegge om det er mulig å etablere aktivitet som kan gi inntekter til forskning og folkehelsetiltak, med utgangspunkt i Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag. Innherred Vekst og Innovasjon Norge bidrar i dette arbeidet. Det blir viktig å øke kompetansen og skape en profesjonell organisasjon som kan håndtere utfordringer knyttet til videreutvikling av forskningsresultatene.

Det er befolkningen i Nord-Trøndelag som eier materialet som er samlet inn, og dermed også verdiene som HUNT Biosciences AS skal forvalte. Avtalen som er inngått med hver enkelt deltaker i helseundersøkelsen om hvordan opplysninger og prøver kan benyttes, er grunnlaget for aktivitet i HUNT Biosciences AS. Utnyttelse av slikt materiale er forøvrig regulert gjennom lover og forskrifter.

HUNT forskningssenter, som er en del av Det medisinske fakultet ved NTNU, forvalter data og biologisk materiale som er samlet inn gjennom de tre HUNT-undersøkelsene. Materialet bearbeides og oppbevares i HUNT biobank i Levanger. Det skal inngås en avtale mellom HUNT Biosciences AS og HUNT/NTNU om hvordan selskapet kan bidra til å etablere ny aktivitet innefor gitte rammer. Det er utarbeidet en brosjyre og et informasjonshefte hvor dette er nærmere beskrevet.

Les mer på HUNT Biosciences egne nettsider www.huntbiosciences.com

Kontaktinformasjon:

HUNT Biosciences AS

Forskningsveien 2
7600 Levanger

Epost: post@huntbiosciences.com
nettside: www.huntbiosciences.com

Illustrasjonsbilde/FOTO