Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag


Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Aktuell samfunnsmedisin i 2015

Aktuell samfunnsmedisin i 2015 Også i 2015 viderefører HUNT forskningssenter debattmøter i serien "Aktuell samfunnsmedisin" -  hver siste fredag i måneden av HUNT...

Aktuell samfunnsmedisin i 2015

Også i 2015 viderefører HUNT forskningssenter debattmøter i serien "Aktuell samfunnsmedisin" -  hver siste fredag i måneden av HUNT forskningssenter.
HUNT forskningssenter ønsker med disse møtene å skape en arena hvor leger, politikere, helsearbeidere og alle som er interessert i samfunnsmedisin og folkehelse kan drøfte aktuelle problemstillinger.

De første møtene vil være:

  • 30. januar: om alternativ medisin og placebo-effekten 
  • 27. februar: Folkehelseallianse i Nord-Trøndelag

Møtene finner sted i Auditoriet til HUNT forskningssenter, Levanger og varer 13:00-14:30

Velkommen!

30. januar 13:00- 14:30: Snåsamannen og Märtha's engleskole - aktuell samfunnsmedisin

30. januar 13:00- 14:30: Snåsamannen og Märtha's engleskole - aktuell samfunnsmedisin Kan vi endelig forstå Snåsamannen og Märtas engleskole? Hva er bindeleddet mellom...

30. januar 13:00- 14:30: Snåsamannen og Märtha's engleskole - aktuell samfunnsmedisin

illustrasjonsbildeKan vi endelig forstå Snåsamannen og Märtas engleskole? Hva er bindeleddet mellom «alternativ behandling» og moderne vitenskap?

På tross av at vi i Norge har en helsetjeneste i internasjonal førstedivisjon, er det stadig stor etterspørsel etter såkalt alternativ behandling. Hvordan skal vi forstå dette fenomenet? Og er det ut fra et moderne vitenskapelig ståsted mulig å forstå hvordan denne behandlingen virker?

Hermod Pettersen har gjennom flere år holdt seg oppdatert på den omfattende litteraturen som er kommet på dette feltet. Han er spesialist i mage- og tarmsykdommer, var i mange år professor og overlege ved St Olav Hospital, og er nå professor emeritus ved NTNU. Sammen med Jostein Holmen, professor og tidligere leder ved HUNT forskningssenter, vil han drøfte hvordan vi kan forstå hvorfor så mange tar i bruk alternativ behandling også i vårt moderne samfunn. Hva vet vi om hvordan slike behandlingsformer virker på kroppen? Og ikke minst: Hva kan moderne helsetjeneste lære av det vi kaller alternativ behandling?   

Last ned invitasjon

Debattmøte i serien "Aktuell samfunnsmedisin" - arrangeres hver siste fredag i måneden av HUNT forskningssenter.
HUNT forskningssenter ønsker med disse møtene å skape en arena hvor leger, politikere, helsearbeidere og alle som er interessert i samfunnsmedisin og folkehelse kan drøfte aktuelle problemstillinger.

Blogg

For eldre nyheter, se i nyhetsarkivet

#HUNTresearchcentre

panorama HUNT bygging

Takk for tilbakemeldinger på sida!

Arrangement ved HUNT

HUNT forskningssenter logo

akkrediteringslogo HUNT

 

Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80
eller 74 01 92 40

IP adresse (video)
129.241.197.135

Send e-post

 

Ansatte ved HUNT
 

logo facebookFølg oss på facebook

 

Årlig nyhetsbrev

2014

2013

HUNT nyhetsbrev 2013

Nye HUNT publikasjoner

Nye publikasjoner i HUNT library vises i lista nedenfor:

Nye publikasjoner i PubMed

Til info: Dette er et automatisk generert søk, som i noen få tilfeller inkluderer publikasjoner som ikke bruker HUNT materiale.

HUNT i filmer
 

Dette er Ivan. Se i filmen hvordan han bidrar til HUNT og folkehelsa
Laboratorieleder Marit Næss forteller om prøvehåndtering ved HUNT forskningssenter
Steinar Krokstad forteller om sosial epidemiologisk forskning med HUNT data
Kristian Hveem forteller om genetisk epidemiologi med HUNT materiale
Ulrik Wisløff forteller om forskning på kondis og hjerte- og karsykdommer i HUNT
Lenke til HUNT film hodepine Lars Jakob Stovner forteller om forskning på hodepine i HUNT
Steinar Krokstad kunnskapskanalen
Steinar Krokstad ser i spåkula basert på HUNT resultater.

 

Informasjonsbrev til alle deltakere i HUNT

infobrev HUNT okt 2012Oktober - november 2012 ble det sendt ut brev til alle deltakere i HUNT. Brevet informere om pågående prosjekt, og genetiske forskningsmuligheter som innebærer datadeling med utenlandske forskningsmiljø. Last ned informasjonsbrev 2012 [pdf]


Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag. HUNT 1 (1984-86) – HUNT 2 (1995-97) – HUNT 3 (2006-08) 

Forsiden på rapporten Folkehelse i endring HUNT 1 2 3 som kan lastes ned herDenne rapporten viser utviklingen i folkehelsa i Nord-trøndelag gjennom tre tiår. Redaktører: Steinar Krokstad og Margunn Skjei Knudtsen.
Last ned rapporten "Folkehelse i endnring" [pdf]