Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag


Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Bilsamfunnet - aktuell samfunnsmedisin 28.11

Er det mulig å begrense bilismen, øke hverdagsaktiviteten og stoppe fedmeepidemien? Stadig er ropet etter mer veg og større parkeringsplasser det som høres best når steder skal utvikles. Mens helseutfordringen handler om hvordan vi skal få flere til å gå og sykle til jobb og skole. Storbyer kveles av bilisme og eksos. Men det er fortsatt lite populært å argumentere for bilfrie soner, bompenger, parkeringsavgift og et begrenset antall parkeringsplasser. Og hva kan vi gjøre i mindre byer og tettsteder?

Innledere på møtet er:

Espen Leirset høyskolelektor HiNT: Bedre folkehelse –politikernes ansvar.

Jon Gunnes, kommunalråd Trondheim kommune: Arbeid for en helse- og miljøvennlige by – utfordringer i politikken.

 

Debattmøte i serien "Aktuell samfunnsmedisin" - arrangeres hver siste fredag i måneden av HUNT forskningssenter.

HUNT forskningssenter ønsker med disse møtene å skape en arena hvor leger, politikere, helsearbeidere og alle som er interessert i samfunnsmedisin og folkehelse kan drøfte aktuelle problemstillinger.

Nyheter

Mendelian Randomization - 12. juni

invitasjon

Mendelian Randomization - 12. juni

invitasjon

HUNTs månedlige fagforedrag.


Adrian Bauman - tiltredelsesforedrag

invitasjon tiltredelsesforedrag

Adrian Bauman - tiltredelsesforedrag

invitasjon tiltredelsesforedrag

HUNT formidlingssenter


HUNT Biosciences AS skifter navn til Lifandis AS

logoLifandisHUNT Biosciences AS ble etablert av NTNU, Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag Fylkeskommune som et bindeledd mellom HUNT/NTNU og næringslivet. Selskapet har etter generalforsamling den 27. februar 2014 endret navn til Lifandis AS.

Lifandis AS sine tjenester vil fortsatt være solid forankret i de unike og mangfoldige mulighetene som HUNT byr på. Årsaken til navneendringen er blant annet at selskapet i økende grad vil dra nytte andre studier i tillegg til HUNT i sine prosjekter. Som et viktig første skritt i denne prosessen har Lifandis AS nylig underskrevet en avtale med St. Olavs hospital og bruk av sykdomsbiobanken i Trondheim. Dette samarbeidet forventes å medføre en vesentlig styrking av selskapets tjenestetilbud innen kreftområdet i de kommende år, for eksempel utvikling av bedre diagnostiske tester og bedre behandlingsmetoder.

HUNT Biosciences AS skifter navn til Lifandis AS

logoLifandisHUNT Biosciences AS ble etablert av NTNU, Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag Fylkeskommune som et bindeledd mellom HUNT/NTNU og næringslivet. Selskapet har etter generalforsamling den 27. februar 2014 endret navn til Lifandis AS.

Lifandis AS sine tjenester vil fortsatt være solid forankret i de unike og mangfoldige mulighetene som HUNT byr på. Årsaken til navneendringen er blant annet at selskapet i økende grad vil dra nytte andre studier i tillegg til HUNT i sine prosjekter. Som et viktig første skritt i denne prosessen har Lifandis AS nylig underskrevet en avtale med St. Olavs hospital og bruk av sykdomsbiobanken i Trondheim. Dette samarbeidet forventes å medføre en vesentlig styrking av selskapets tjenestetilbud innen kreftområdet i de kommende år, for eksempel utvikling av bedre diagnostiske tester og bedre behandlingsmetoder.

Samtidig med navneskifte fikk selskapet tilført ny kapital fra eierne for å styrke den nåværende aktivitet samt forberede nye tjenester til internasjonale industrikunder. Det styrkede kapitalgrunnlaget gir selskapet anledning til å øke staben med ytterligere kompetanse innen biomarkørforskning, epidemiologi og biostatistikk,  noe som vil kreves innen mange kommende prosjekter. De nye ressursene skal også aktivt støtte opp om den pågående aktiviteten innen markeds- og kundeutvikling. Den målrettede og fokuserte markedsaktiviteten som ble startet i slutten av 2012 har i dag skapt en betydelig internasjonal rekkevidde for selskapet i sin dialog med pharma og biotek industri.

I 2013 ble Ove V. Solesvik ansatt som ny CEO for å lede selskapet gjennom den neste utviklingsfasen. I tillegg ble Christian Jonasson ansatt som ny CSO (Chief Scientific Officer).

Lifandis AS vil fortsatt ha sitt hovedkontor på HUNT forskningssenter i Levanger. Samtidig ble det høsten 2013 etablert et kontor i Oslo.


 


Blogg

For eldre nyheter, se i nyhetsarkivet

#HUNTresearchcentre

panorama HUNT bygging

Takk for tilbakemeldinger på sida!

Arrangement

HUNT forskningssenter logo

akkrediteringslogo HUNT

 

Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80
eller 74 01 92 40

IP adresse (video)
129.241.197.135

Send e-post

 

Ansatte ved HUNT
 

logo facebookFølg oss på facebook

 

Årlig nyhetsbrev 2013

HUNT nyhetsbrev 2013

Nye HUNT publikasjoner

Nye publikasjoner i HUNT library vises i lista nedenfor:

Nye publikasjoner i PubMed

Til info: Dette er et automatisk generert søk, som i noen få tilfeller inkluderer publikasjoner som ikke bruker HUNT materiale.

HUNT i filmer
 

Dette er Ivan. Se i filmen hvordan han bidrar til HUNT og folkehelsa
Laboratorieleder Marit Næss forteller om prøvehåndtering ved HUNT forskningssenter
Steinar Krokstad forteller om sosial epidemiologisk forskning med HUNT data
Kristian Hveem forteller om genetisk epidemiologi med HUNT materiale
Ulrik Wisløff forteller om forskning på kondis og hjerte- og karsykdommer i HUNT
Lenke til HUNT film hodepine Lars Jakob Stovner forteller om forskning på hodepine i HUNT
Steinar Krokstad kunnskapskanalen
Steinar Krokstad ser i spåkula basert på HUNT resultater.

 

Informasjonsbrev til alle deltakere i HUNT

infobrev HUNT okt 2012Oktober - november 2012 ble det sendt ut brev til alle deltakere i HUNT. Brevet informere om pågående prosjekt, og genetiske forskningsmuligheter som innebærer datadeling med utenlandske forskningsmiljø. Last ned informasjonsbrev 2012 [pdf]


Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag. HUNT 1 (1984-86) – HUNT 2 (1995-97) – HUNT 3 (2006-08) 

Forsiden på rapporten Folkehelse i endring HUNT 1 2 3 som kan lastes ned herDenne rapporten viser utviklingen i folkehelsa i Nord-trøndelag gjennom tre tiår. Redaktører: Steinar Krokstad og Margunn Skjei Knudtsen.
Last ned rapporten "Folkehelse i endnring" [pdf]