Helseundersøkelsen i Nord-TrøndelagHelseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Blogg

Nyheter

Nasjonal Folkehelsekonferanse 26.27 november 2014 arrangert av Norges idrettsforbund, Høyskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter

illustrasjonsbilde barn som hopperNorges idrettsforbund, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter, arrangerer nasjonal folkehelsekonferanse 26.-27.november 2014.

Temaene for konferansen er fysisk aktivitet og idrett, og vil være en arena der forskere, praktikere og beslutningstakere vil formidle, diskutere og utvikle kunnskapsbasert folkehelsearbeid knyttet til fysisk aktivitet i idrett og skole.

Nasjonal Folkehelsekonferanse 26.27 november 2014 arrangert av Norges idrettsforbund, Høyskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter

illustrasjonsbilde barn som hopperNorges idrettsforbund, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter, arrangerer nasjonal folkehelsekonferanse 26.-27.november 2014.

Temaene for konferansen er fysisk aktivitet og idrett, og vil være en arena der forskere, praktikere og beslutningstakere vil formidle, diskutere og utvikle kunnskapsbasert folkehelsearbeid knyttet til fysisk aktivitet i idrett og skole.

Målgruppe: Trenere og ledere i norsk idrett, ansatte i idrettskretser og særforbund, lærere og skoleledere, politikere og fagfolk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, forskere og interesseorganisasjoner.
Konferansen vil finne sted i Levanger i Nord-Trøndelag.
Abstracts må sendes innen 1. oktober 2014 - påmelding er mulig innen 10. oktober 2014. 

Les mer på nettsiden til Norges idrettsforbund
Last ned invitasjon til konferansen
Last ned program for konferansen
Last ned skjema for innsending av abstract
 


Adrian Bauman - tiltredelsesforedrag

invitasjon tiltredelsesforedrag

Adrian Bauman - tiltredelsesforedrag

invitasjon tiltredelsesforedrag

HUNT formidlingssenter


Mendelian Randomization - 12. juni

invitasjon

Mendelian Randomization - 12. juni

invitasjon

HUNTs månedlige fagforedrag.


Jubileumsseminar Kristian Hveem

program

Jubileumsseminar Kristian Hveem

program

Jubileumsseminar for prof Kristian Hveem


Besøk fra Manchester Metropolitan University

besøk_fra_MAnchester-bildeForsker Rebecca Gordon-Nesbitt fra Manchester Metropolitan University var på besøk ved HUNT forskningssenter torsdag 15. april 2014, for å utvikle forskningssamarbeid om sammenhengen mellom kulturdeltakelse og helse. Det etterspørres dokumentasjon på om deltakelse i kulturaktiviteter har positive helseeffekter på lang sikt, men det er nesten ingen som har data som kan svare på spørsmålet. Gordon-Nesbitt hadde imidlertid blitt gjort oppmerksom på at HUNT har slike data, og kom for å se om det er mulig å utvikle forskningssamarbeid på området.

Besøk fra Manchester Metropolitan University

besøk_fra_MAnchester-bildeForsker Rebecca Gordon-Nesbitt fra Manchester Metropolitan University var på besøk ved HUNT forskningssenter torsdag 15. april 2014, for å utvikle forskningssamarbeid om sammenhengen mellom kulturdeltakelse og helse. Det etterspørres dokumentasjon på om deltakelse i kulturaktiviteter har positive helseeffekter på lang sikt, men det er nesten ingen som har data som kan svare på spørsmålet. Gordon-Nesbitt hadde imidlertid blitt gjort oppmerksom på at HUNT har slike data, og kom for å se om det er mulig å utvikle forskningssamarbeid på området.

 Både Margun Skjei-Knudtsen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Odd Håpnes fra Levanger kommune, Elisabeth Hansen som er engasjert av Nord-Trøndelag fylkeskommune som forsker og Steinar Krokstad fra HUNT forskningssenter deltok på møtet. Alle har erfaring innen fagfeltet. Samarbeidet vil være av stor interesse for alle parter, og ikke minst for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg som etableres i Levanger i år.
gruppebilde Odd Håpnes, Elisabeth Hansen, Margun Skei-Knudtsen, Rebecca Gordon-Nesbitt, Steinar Krokstad


HUNT Biosciences AS skifter navn til Lifandis AS

logoLifandisHUNT Biosciences AS ble etablert av NTNU, Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag Fylkeskommune som et bindeledd mellom HUNT/NTNU og næringslivet. Selskapet har etter generalforsamling den 27. februar 2014 endret navn til Lifandis AS.

Lifandis AS sine tjenester vil fortsatt være solid forankret i de unike og mangfoldige mulighetene som HUNT byr på. Årsaken til navneendringen er blant annet at selskapet i økende grad vil dra nytte andre studier i tillegg til HUNT i sine prosjekter. Som et viktig første skritt i denne prosessen har Lifandis AS nylig underskrevet en avtale med St. Olavs hospital og bruk av sykdomsbiobanken i Trondheim. Dette samarbeidet forventes å medføre en vesentlig styrking av selskapets tjenestetilbud innen kreftområdet i de kommende år, for eksempel utvikling av bedre diagnostiske tester og bedre behandlingsmetoder.

HUNT Biosciences AS skifter navn til Lifandis AS

logoLifandisHUNT Biosciences AS ble etablert av NTNU, Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag Fylkeskommune som et bindeledd mellom HUNT/NTNU og næringslivet. Selskapet har etter generalforsamling den 27. februar 2014 endret navn til Lifandis AS.

Lifandis AS sine tjenester vil fortsatt være solid forankret i de unike og mangfoldige mulighetene som HUNT byr på. Årsaken til navneendringen er blant annet at selskapet i økende grad vil dra nytte andre studier i tillegg til HUNT i sine prosjekter. Som et viktig første skritt i denne prosessen har Lifandis AS nylig underskrevet en avtale med St. Olavs hospital og bruk av sykdomsbiobanken i Trondheim. Dette samarbeidet forventes å medføre en vesentlig styrking av selskapets tjenestetilbud innen kreftområdet i de kommende år, for eksempel utvikling av bedre diagnostiske tester og bedre behandlingsmetoder.

Samtidig med navneskifte fikk selskapet tilført ny kapital fra eierne for å styrke den nåværende aktivitet samt forberede nye tjenester til internasjonale industrikunder. Det styrkede kapitalgrunnlaget gir selskapet anledning til å øke staben med ytterligere kompetanse innen biomarkørforskning, epidemiologi og biostatistikk,  noe som vil kreves innen mange kommende prosjekter. De nye ressursene skal også aktivt støtte opp om den pågående aktiviteten innen markeds- og kundeutvikling. Den målrettede og fokuserte markedsaktiviteten som ble startet i slutten av 2012 har i dag skapt en betydelig internasjonal rekkevidde for selskapet i sin dialog med pharma og biotek industri.

I 2013 ble Ove V. Solesvik ansatt som ny CEO for å lede selskapet gjennom den neste utviklingsfasen. I tillegg ble Christian Jonasson ansatt som ny CSO (Chief Scientific Officer).

Lifandis AS vil fortsatt ha sitt hovedkontor på HUNT forskningssenter i Levanger. Samtidig ble det høsten 2013 etablert et kontor i Oslo.


 


For eldre nyheter, se i nyhetsarkivet

#HUNTresearchcentre

panorama HUNT bygging

Takk for tilbakemeldinger på sida!

HUNT forskningssenter logo

akkrediteringslogo HUNT

 

Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80
eller 74 01 92 40

IP adresse (video)
129.241.197.135

Send e-post

 

Ansatte ved HUNT
 

logo facebookFølg oss på facebook

 

Årlig nyhetsbrev 2013

HUNT nyhetsbrev 2013

Nye HUNT publikasjoner

Nye publikasjoner i HUNT library vises i lista nedenfor:

Nye publikasjoner i PubMed

Til info: Dette er et automatisk generert søk, som i noen få tilfeller inkluderer publikasjoner som ikke bruker HUNT materiale.

HUNT i filmer
 

Dette er Ivan. Se i filmen hvordan han bidrar til HUNT og folkehelsa
Laboratorieleder Marit Næss forteller om prøvehåndtering ved HUNT forskningssenter
Steinar Krokstad forteller om sosial epidemiologisk forskning med HUNT data
Kristian Hveem forteller om genetisk epidemiologi med HUNT materiale
Ulrik Wisløff forteller om forskning på kondis og hjerte- og karsykdommer i HUNT
Lenke til HUNT film hodepine Lars Jakob Stovner forteller om forskning på hodepine i HUNT
Steinar Krokstad kunnskapskanalen
Steinar Krokstad ser i spåkula basert på HUNT resultater.

 

Informasjonsbrev til alle deltakere i HUNT

infobrev HUNT okt 2012Oktober - november 2012 ble det sendt ut brev til alle deltakere i HUNT. Brevet informere om pågående prosjekt, og genetiske forskningsmuligheter som innebærer datadeling med utenlandske forskningsmiljø. Last ned informasjonsbrev 2012 [pdf]


Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag. HUNT 1 (1984-86) – HUNT 2 (1995-97) – HUNT 3 (2006-08) 

Forsiden på rapporten Folkehelse i endring HUNT 1 2 3 som kan lastes ned herDenne rapporten viser utviklingen i folkehelsa i Nord-trøndelag gjennom tre tiår. Redaktører: Steinar Krokstad og Margunn Skjei Knudtsen.
Last ned rapporten "Folkehelse i endnring" [pdf]