Institutt for samfunnsmedisin

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Barn i lek

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse. Til sammen har 120 000 personer samtykket til at helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter. Dette gjør HUNT til en meget betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.


 

HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post: hunt@medisin.ntnu.no
IP-adresse (video): 129.241.197.135

Ledelse
 

logo facebookFølg HUNT forskningssenter på facebook

 

HUNT4

Planleggingen av HUNT4 er godt i gang. Datainnsamling starter høsten 2017.