Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag


Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Bilsamfunnet - aktuell samfunnsmedisin

HUNT aktuell samfunnsmedisin

Nyheter

Besøk fra Manchester Metropolitan University

besøk_fra_MAnchester-bildeForsker Rebecca Gordon-Nesbitt fra Manchester Metropolitan University var på besøk ved HUNT forskningssenter torsdag 15. april 2014, for å utvikle forskningssamarbeid om sammenhengen mellom kulturdeltakelse og helse. Det etterspørres dokumentasjon på om deltakelse i kulturaktiviteter har positive helseeffekter på lang sikt, men det er nesten ingen som har data som kan svare på spørsmålet. Gordon-Nesbitt hadde imidlertid blitt gjort oppmerksom på at HUNT har slike data, og kom for å se om det er mulig å utvikle forskningssamarbeid på området.

Besøk fra Manchester Metropolitan University

besøk_fra_MAnchester-bildeForsker Rebecca Gordon-Nesbitt fra Manchester Metropolitan University var på besøk ved HUNT forskningssenter torsdag 15. april 2014, for å utvikle forskningssamarbeid om sammenhengen mellom kulturdeltakelse og helse. Det etterspørres dokumentasjon på om deltakelse i kulturaktiviteter har positive helseeffekter på lang sikt, men det er nesten ingen som har data som kan svare på spørsmålet. Gordon-Nesbitt hadde imidlertid blitt gjort oppmerksom på at HUNT har slike data, og kom for å se om det er mulig å utvikle forskningssamarbeid på området.

 Både Margun Skjei-Knudtsen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Odd Håpnes fra Levanger kommune, Elisabeth Hansen som er engasjert av Nord-Trøndelag fylkeskommune som forsker og Steinar Krokstad fra HUNT forskningssenter deltok på møtet. Alle har erfaring innen fagfeltet. Samarbeidet vil være av stor interesse for alle parter, og ikke minst for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg som etableres i Levanger i år.
gruppebilde Odd Håpnes, Elisabeth Hansen, Margun Skei-Knudtsen, Rebecca Gordon-Nesbitt, Steinar Krokstad


Jubileumsseminar Kristian Hveem

program

Jubileumsseminar Kristian Hveem

program

Jubileumsseminar for prof Kristian Hveem


Aktuell samfunnsmedisin: Ebola

Ebolaepidemien rammer mange, og frykten for spredning til nye områder er stor. I dette møtet ønsker HUNT forskningsssenter å belyse medisinske, globale og lokale aspekter ved ebola med følgende foredragsholdere:

Arne Mehl, smittevernlege: Hva er ebola? Smitteveier, sykdomsforløp og mulig behandling.

Steinar Krokstad, sosial epidemiolog: Hvorfor blir ebolaepidemien så omfattende? Om betydningen av samfunnsforhold for sykdommer.

Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege Stjørdal kommune: Beredskap i forbindelse med ebolaepidemien. Hvordan håndterer kommunene et mulig tilfelle av ebola-smitte?

31. oktober 2014

Aktuell samfunnsmedisin: Ebola

Ebolaepidemien rammer mange, og frykten for spredning til nye områder er stor. I dette møtet ønsker HUNT forskningsssenter å belyse medisinske, globale og lokale aspekter ved ebola med følgende foredragsholdere:

Arne Mehl, smittevernlege: Hva er ebola? Smitteveier, sykdomsforløp og mulig behandling.

Steinar Krokstad, sosial epidemiolog: Hvorfor blir ebolaepidemien så omfattende? Om betydningen av samfunnsforhold for sykdommer.

Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege Stjørdal kommune: Beredskap i forbindelse med ebolaepidemien. Hvordan håndterer kommunene et mulig tilfelle av ebola-smitte?

Etter foredragene er det tid til debatt – velkommmen!
Debattmøte i serien "Aktuell samfunnsmedisin" - arrangeres hver siste fredag i måneden av HUNT forskningssenter.

HUNT forskningssenter ønsker med disse møtene å skape en arena hvor leger, politikere, helsearbeidere og alle som er interessert i samfunnsmedisin og folkehelse kan drøfte aktuelle problemstillinger.

Blogg

For eldre nyheter, se i nyhetsarkivet

#HUNTresearchcentre

panorama HUNT bygging

Takk for tilbakemeldinger på sida!

Arrangement

HUNT forskningssenter logo

akkrediteringslogo HUNT

 

Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80
eller 74 01 92 40

IP adresse (video)
129.241.197.135

Send e-post

 

Ansatte ved HUNT
 

logo facebookFølg oss på facebook

 

Årlig nyhetsbrev 2013

HUNT nyhetsbrev 2013

Nye HUNT publikasjoner

Nye publikasjoner i HUNT library vises i lista nedenfor:

Nye publikasjoner i PubMed

Til info: Dette er et automatisk generert søk, som i noen få tilfeller inkluderer publikasjoner som ikke bruker HUNT materiale.

HUNT i filmer
 

Dette er Ivan. Se i filmen hvordan han bidrar til HUNT og folkehelsa
Laboratorieleder Marit Næss forteller om prøvehåndtering ved HUNT forskningssenter
Steinar Krokstad forteller om sosial epidemiologisk forskning med HUNT data
Kristian Hveem forteller om genetisk epidemiologi med HUNT materiale
Ulrik Wisløff forteller om forskning på kondis og hjerte- og karsykdommer i HUNT
Lenke til HUNT film hodepine Lars Jakob Stovner forteller om forskning på hodepine i HUNT
Steinar Krokstad kunnskapskanalen
Steinar Krokstad ser i spåkula basert på HUNT resultater.

 

Informasjonsbrev til alle deltakere i HUNT

infobrev HUNT okt 2012Oktober - november 2012 ble det sendt ut brev til alle deltakere i HUNT. Brevet informere om pågående prosjekt, og genetiske forskningsmuligheter som innebærer datadeling med utenlandske forskningsmiljø. Last ned informasjonsbrev 2012 [pdf]


Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag. HUNT 1 (1984-86) – HUNT 2 (1995-97) – HUNT 3 (2006-08) 

Forsiden på rapporten Folkehelse i endring HUNT 1 2 3 som kan lastes ned herDenne rapporten viser utviklingen i folkehelsa i Nord-trøndelag gjennom tre tiår. Redaktører: Steinar Krokstad og Margunn Skjei Knudtsen.
Last ned rapporten "Folkehelse i endnring" [pdf]