Eksperter i team

Eksperter i team er et tverrfaglig prosjektemne for alle masterstudentene på NTNU.

Intensjonen med emnet er å forberede studentene på tverrfaglig samarbeid i yrkeslivet. I tillegg skal studentene gjennom gruppearbeid utvikle innsikt i egen faglig kompetanse og gruppeatferd, og kunne bruke den i samarbeid med andre. EiT er normalt obligatorisk i alle masterstudier og profesjonsstudier ved NTNU.

For mer informasjon om EiT, se EiTs hjemmeside

 

Studenter ved Det humanistiske fakultet kan søke opptak til Humanister i praksis. Dette emnet erstatter EiT for studenter som blir tatt opp. Søknadsfrist er 1. oktober. Les mer på HIPs nettside.


Thu, 22 Jun 2017 10:17:12 +0200