Eksperter i team

Eksperter i team er et tverrfaglig prosjektemne for alle mastergradsstudentene på NTNU.

Intensjonen med emnet er å forberede studentene på tverrfaglig samarbeid i yrkeslivet. I tillegg skal studentene gjennom gruppearbeid utvikle innsikt i egen faglig kompetanse og gruppeatferd, og kunne bruke den i samarbeid med andre. EiT er normalt obligatorisk i alle mastergradsstudier og profesjonsstudier ved NTNU.

For mer informasjon om EiT, se EiTs hjemmeside


Tue, 03 Mar 2015 10:58:22 +0100

Har du fått fritak fra Eksperter i team?

Studenter som har søkt om fritak fra emnet Eksperter i team, og som har blitt innvilget retten til å erstatte EiT med et annet programrelevant emne på masternivå av samme omfang, kan velge blant emner som er listet opp for sitt studieprogram i dokumentet nedenfor. Spørsmål rettes til studiekonsulenten ved ditt institutt, alternativt fakultetets studieveiledere på e-post studieveiledning@hf.ntnu.no.

Erstatningsemner for Eksperter i team HF 2014-2015.