ITHF, ITseksjonen ved HF

– Vi hjelper deg der du trenger det!
It-tjenesten utfører mange oppgaver innen vedlikehold/drift av servere og pc-er.

Vi leverer it-tjenester til alle institutter ved HF.

Vi skal:

  • gi brukerstøtte til personer som er tilknyttet fakultetet. Studenter må henvende seg til Orakeltjenesten.
  • administrere orakeltjenesten for studenter ved HF.
  • drifte/reparere standard edb-utstyr som brukes av personer tilknyttet fakultetet og som eies av fakultetet eller institutt knyttet til fakultetet.
  • kjøpe inn standard utstyr/veilede ved innkjøp av standard utstyr til fakultet eller institutt knyttet til fakultetet.
  • drifte fakultetets datasaler, språklaboratorier.
  • drifte fakultetets filtjenere, eposttjener og webtjener.
  • bistå i utvikling av nettbaserte undervisningsopplegg.
  • Hjelp med Microsoft Office

Kontakt oss

ITHF kan nås via
- felles telfonnummer: (735) 96718
- felles epost: ithf@hf.ntnu.no