Formål 

NTNU har som ett av sine mål å styrke kjennskapen til universitetet, både nasjonalt og internasjonalt, bygge kunnskap, og skape gode holdninger til merkevaren NTNU. En god merkevare skaper forventninger hos målgruppen, og leverer, eller overleverer, i henhold til disse forventningene.

Varemerke og merkevare

Det er viktig å skille mellom begrepene varemerke og merkevare. Et varemerke er alle slags tegn som skiller varen eller tjenesten fra konkurrenter. NTNUs varemerke er logo-symbolet, navnet NTNU i fonten Walbaum, og kjennemerket «Kunnskap for en bedre verden», i fonten DIN. En merkevare strekker seg lenger og inkluderer i kraft av sin forankring eller historie et sett med verdier i mottakerens hode. Disse verdiene er både rasjonelle og emosjonelle, og det er disse verdiene en må bygge videre på, og forsterke, for å skape en sterk merkevare. Det er en blanding mellom fornuft og følelser. NTNUs verdier er forankret i NTNUs kommunikasjonsplattform. 

Grafisk profil ved NTNU