Ved konvertering til pdf:

  • alle bilder må være høyoppløselig
  • du må angi marger i dokumentet
  • definér eventuelt utfallende trykk (minimum 3 mm)
  • sidene skal bestå av enkeltsider, ikke oppslag

Spesielt ved bruk av Indesign

Tilknytte fargeprofiler (ISO Coated cv2)
 
Bruker du en eldre versjon av Acrobat er det viktig å hake av for "inkluder alle fonter" ("embed all fonts").
Nyere versjoner av Acrobat tar seg av dette for deg når du velger trykkvalitet i pdf-oppsettet på Distiller, eller bruker PostScript.
 

Installere Adobe Postscript-driver

Vi anbefaler deg å bruke Adobe PS skriverdriver og Acrobat Distiller (PPD) Mac/PC. 
Her finner du drivere for Apple Macintosh, og her for Windows.
 

Acrobat Distiller-innstillinger

For best kvalitet på trykksaken hos oss bør innstillingen i Acrobat Distiller være:
  • PDF/X-4 (beholder alle fargeprofiler, konverterer ikke til cmyk)
  • Fargeprofiler: 
    RGB: Adobe RGB 1998
    CMYK: ISO Coated cv2

Subset embedded fonts?

Fjern haken for "subset embedded  fonts if % is less than X ".
"Subset all fonts" er riktig.

Mon, 11 Jan 2016 15:19:40 +0100