Bestille kompendium


NTNU har vedtatt å gå over til digitale kompendier fra høstsemesteret 2016.

NTNU Grafisk senter står for framstilling av de digitale kompendiene, og sender ferdige kompendiefiler til foreleser/fagansvarlig for å legge ut på emnerommet i Blackboard.


Bestillingsskjema for kompendier
 

For å bestille kompendium:

Fyll ut bestillingsskjema og send til kompendier@grafisksenter.ntnu.no eller tone.fiskaa@ntnu.no

Legg ved innholdsfortegnelse i Word-format samt scan av nytt materiale som skal inn i kompendiet.
Disse kan enten sendes på e-post eller legges over på følgende ftp-server: ftp://ntnutrykk:ntnutrykk@ftp.ntnu.no

Garantifrist for levering av kompendiet innen semesterstart er 1. mai for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.
 

Kontaktinformasjon:
tone.fiskaa@ntnu.no
Tlf.: 908 23 989

NTNU Grafisk senter

Skranke- og telefontid
kl. 09.00- 15.00: 

735 96653

E-post
grafisksenter@ntnu.no

Postadresse
NTNU Grafisk senter
Dragvoll, 7491 Trondheim

Besøksadresse
Bygg 4, nivå 3
Edvard Bulls veg 1
7048 Trondheim

Åpningstider (se egen åpningstid for skranken)
Ordinær:
kl. 08.0015.45 (man. - fre.)

Stengt for lunsj: kl. 12.00-12.40

Sommertid fra 1. mai til
31. august: kl.08.0015.00

Romjula:
kl. 09.00 til 15.00

Facebook
facebook.com/ntnugrafisksenter