Planlegg trykksaken din
Start med å lage en tidsplan for materiell-, format- og designvalg, korrektur, levering og distribusjon. Det er viktig å få oversikt så tidlig som mulig.

Format
I utformingen av selve trykksaken må du starte med formatet. Det er viktig å være klar over at valg utenfor standardformater medfører merkostnader p.g.a. urasjonell produksjon, og gjerne problemer både i distribusjon og i senere arkivering. Papir leveres i standardformat fra papirleverandøren. Som kunde kan det være greit å vite hvilke formater som bør velges, for å utnytte trykkarket maksimalt, og dermed minimere produksjonskostnadene og miljøbelastningen. Ta kontakt for mere informasjon.

Fargerom og profiler

 • Bruk følgende fargeprofil i Photoshop: ISO Coated v2.
 • Ved magasinproduksjon bør alle bilder holde 300 dpi reell oppløsning (i 1:1 format) 

Hvorfor er universell utforming viktig?
Det er en menneskerett å få delta i samfunnet på lik linje med andre. Samfunnet må legges til rette for mennesker i alle aldre, med ulike forutsetninger og evner.

Vårt moderne samfunn stiller store krav til funksjonsevne
Uoversiktlige og støyende omgivelser stiller store krav til mobilitet, orienteringsevne og hørsel. Informasjonssamfunnet stiller store krav til synsevne, leseferdigheter og digital kompetanse. Konkurransesamfunnet stiller store krav til effektivitet, hurtighet og tankeevne.

Lesbarhet

Følgende punkter er viktige å tenke på når du skal lage et dokument eller en trykksak som alle skal kunne lese:

 • Velg en font som er uten seriffer: Arial, Verdana, Helvetica

Times New Roman er en mye brukt skrifttype, men som ikke gir god lesbarhet for dårlige lesere.

 • Løpende tekst skal ha minimum skriftstørrelse 12
 • Unngå versaler (store bokstaver) og kursiv i den løpende teksten. I overskrifter er det ok
 • Understreket tekst skal forbeholdes hyperlenker
 • Venstre marg skal være rett, høyre takkete/ujevn. Da er det lettere å orientere seg i teksten
 • Sørg for tydelig og permanent avstand mellom ordene
 • Sørg for gode kontraster, for eksempel svart tekst på hvit bakgrunn, grønn tekst på hvit bakgrunn, blå tekst på hvit bakgrunn eller svart tekst på gul bakgrunn
 • Vær oppmerksom ved bruk av negativ tekst (hvit/lys tekst på mørk bakgrunn): For tynn strek i bokstavene kan gi dårlig lesbarhet
 • Unngå tekst på bilder og mønstret bakgrunn. Jevn, svakt farget bakgrunn kan være ok når kontrastene er gode

NTNU Grafisk senter

Skranke- og telefontid
kl. 09.00- 15.00: 

735 96653

E-post
grafisksenter@ntnu.no

Postadresse
NTNU Grafisk senter
Dragvoll, 7491 Trondheim

Besøksadresse
Bygg 4, nivå 3
Edvard Bulls veg 1
7048 Trondheim

Åpningstider (se egen åpningstid for skranken)
Ordinær:
kl. 08.0015.45 (man. - fre.)

Stengt for lunsj: kl. 12.00-12.40

Sommertid fra 1. mai til
31. august: kl.08.0015.00

Romjula:
kl. 09.00 til 15.00

Facebook
facebook.com/ntnugrafisksenter