Satsningsfelt

Utvikling og samfunnsendring i Sør

Illustrasjonsbilde/FOTO

Det strategiske satsningsområde Utvikling og samfunnsendring i Sør fokuserer på sosiale og miljømessige endringsprosesser. Vår forskning er i dag orientert mot utvalgte land i Afrika sør for Sahara, Asia og Kaukasus. Mens forholdet mellom globale og nasjonale aktører og lokalsamfunn er gjennomgående tema, fokuseres det spesielt på tre områder:

Levebrød, miljø og klimaendringer; Adis Ababa: a building construction

Migrasjon, konflikt og gjenoppbygging;

Fattigdom, helse og sårbarhet.

Vi har et utstrakt samarbeid med andre nasjonale og internasjonale fagmiljøer og vårt arbeid er vært finansiert av Norges Forskningsråd, NORAD, EU osv.

Instituttet koordinerer SVT-fakultetets internasjonale masterprogram, M.Phil in Social Change, specialising in geography med hovedvekt på utviklingsforskning og tilbyr også undervisning i utviklingsstudier på norsk master i geografi. Instituttet er bidragsyter til NTNUs Program for Afrikastudier og tilbyr også egn bachelor kurs i utviklingsgeografi.

Presentasjon av masteroppgaver i utviklingsstudier