Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Geografisk institutt

Geografisk institutt har spennende og utfordrende undervisnings- og forskningsprogrammer og tilbyr studieprogram på bachelor-, master og dokotorgradsnivå. Geografisk institutt representerer et aktivt og globalt forskningsmiljø innenfor både natur- og samfunnsgeografi. Instituttet har fire strategiske satsningsområder i skjæringsfeltet mellom hva vi kan, hva vi bør og hva vi vil: De baserer seg både på hva instituttets faglige stab besitter av kompetanse, hva som bør være relevante kunnskapsbidrag for å møte samfunnsutviklingen og hvordan vi vil bidra med ny viten i den internasjonale fagdebatten.

 

Kontakt

Ansatte ved institutt for Geografi

Kontaktinformasjon

Telefon:  + 47 73 59 19 10
 E- post:  geo@svt.ntnu.no

Postadresse:
 
NTNU, Geografisk Institutt
 NO-7491   Trondheim
 Norge

Besøksadresse:
 
Dragvoll, Bygg 7, nivå 4
 NO-7491   Trondheim


Følg oss på Geografisk institutt på Facebook Facebook

New position as Postdoctoral Fellow on research project on migration, poverty and gender among fisherfolks in Asia

Apply for the position  (pdf)

New position as PhD Candidate in Geography

Apply for the position  (pdf)