Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Geografisk institutt

Geografisk institutt har spennende og utfordrende undervisnings- og forskningsprogrammer og tilbyr studieprogram på bachelor-, master og dokotorgradsnivå. Geografisk institutt representerer et aktivt og globalt forskningsmiljø innenfor både natur- og samfunnsgeografi. Instituttet har fire strategiske satsningsområder i skjæringsfeltet mellom hva vi kan, hva vi bør og hva vi vil: De baserer seg både på hva instituttets faglige stab besitter av kompetanse, hva som bør være relevante kunnskapsbidrag for å møte samfunnsutviklingen og hvordan vi vil bidra med ny viten i den internasjonale fagdebatten.

 

Kontakt

Ansatte ved institutt for Geografi

Kontaktinformasjon

Telefon:  + 47 73 59 19 10
 E- post:  geo@svt.ntnu.no

Postadresse:
 
NTNU, Geografisk Institutt
 NO-7491   Trondheim
 Norge

Besøksadresse:
Dragvoll, Bygg 7, nivå 4
 NO-7491   Trondheim


Følg oss på Geografisk institutt på Facebook Facebook