Geografisk institutt

Geografisk institutt er en undervisnings og forskningsenhet underlagt Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Instituttet tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Det er omlag 400 studenter ved instituttet. Vi har som mål å utdanne kandidater med samfunnsrelevant kunnskap og kompetanse. Du kan lese mer om våre studieprogram under studier i menyen på venstre side.

Geografisk institutt representerer et aktivt og globalt forskningsmiljø innenfor både natur- og samfunnsgeografi. Instituttet har fire strategiske satsningsområder i skjæringsfeltet mellom hva vi kan, hva vi bør og hva vi vil: De baserer seg både på hva instituttets faglige stab besitter av kompetanse, hva som bør være relevante kunnskapsbidrag for å møte samfunnsutviklingen og hvordan vi vil bidra med ny viten i den internasjonale fagdebatten.

Aktuelt


Ny student? Her kan du lese mer om orienteringsmøter
og annen viktig informasjon.


Bli med oss på feltkurs til Sør-Gjæslingan!


   Bokutgivelse: Mot en farligere fremtid?
 
  Hvor utsatt er vi for klimarelaterte naturskader i Norge?
   Hvor er de mest sårbare områdene, og hva er det som
   gjør dem sårbare?
   Hvordan kan vi redusere faren for at ekstremvær
   gir omfattende skader?

 


Bokutgivelse: Hus, hjem og sted
Et hjem er en av de viktigste og mest grunnleggende dimensjonene i våre liv. Hjem blir til på ulike måter, og hva et hjem er, varierer mellom steder og kulturer. Ofte er det også stor avstand mellom hvordan man ønsker at et hjem skal være, og hvordan ens hjem faktisk er.

 Cathrine Brun og Gunhild Setten (red.)


Nordic Strategic Adaptation Research(NORD-STAR)
Forskere ved instituttet har bidratt til å utvikle et visualiseringsverktøy for å kartlegge fysisk og sosial sårbarhet som følge av klimaendringer.


 

Et liv med geografi - Asbjørn Aase
Historien om Geografisk institutt og Asbjørn Aase sitt faglige virke. Boka får du kjøpt på Geografisk institutt.

 

 


Instituttforankrede strategiske prosjekter i geografi
(ISP-GEOGRAFI)

NFR har nylig bevilget fem institusjonsforankrede strategiske prosjekter, og Geografisk institutt, NTNU er med i alle. Den nettverksbaserte forskerskolen samt to tematiske prosjekter vil ledes av vårt institutt. Les mer om ISP-GEOGRAFI


 

Kontaktinformasjon

  Telefon:  + 47 73 59 19 10
  Faks:      + 47 73 59 18 78
  E- post:  geo@svt.ntnu.no
  Web:  www.ntnu.no/geografi

Postadresse:
 
NTNU, Geografisk Institutt
  NO-7491   Trondheim
  Norge

Besøksadresse:
 
Dragvoll, Bygg 7, nivå 4
  NO-7491   Trondheim

 

 

Vi i media

- Levende landskap, Karoline Daugstad i NRK 30.06.2015

-Lokale helter - Lærdal, Silje A. Andresen i Dagens Næringsliv 05.06.2015

-Nordmenn er ikke redde for klimaendringer, Haakon Lein og Gunhild Setten i Gemini 07.05.2015

- Hva påvirker små lokalsamfunn sin evne til å forberede seg, håndtere og komme seg etter ekstreme hendelser? Silje A. Andresen i Sogn Avis 26.01.2015

- Urgamle snøfonner smelter i rekordfart, Geir Vatne i Gemini 26.01.2015

- Nytt nettverktøy som viser hvordan klimaendringer vil slå ut hos deg, Jan Ketil Rød i NRK 25.11.2014

- Få klimahjelp på skjermen, Jan Ketil Rød og Tomasz Opach i Gemini 25.11.2014

- Rapport: 40% vil satse på fornybar energi til havs, Markus Steen i  Teknisk ukeblad 23.04.2014

- Omstillingen bør starte nå, Markus Steen i Stavanger Aftenblad 10.12.2013

- Færre frykter klimaendringene, Haakon Lein i Aftenposten 03.06.2013

- Hun deler ut millioner om dagen, Asbjørn Karlsen, e24.no 19.03.2013

- Trøndelag sårbar for klimaendringer, Haakon Lein, NRK 21.01.2013

- Så lenge der er vind, er det håp, Markus Steen i Bergens Tidene 19.11.2012

- Trafikkdød og ungdom, Stig Jørgensen i Aftenposten 10.11.2012

- Ny tid i hjørnesteinenes ruiner, Ingvill Stensheim, Adresseavisen 18.09.2012

- Ingeniører og samfunnsvitere, Asbjørn Karlsen, Adresseavisen 10.04.2012