TEM Gemini Senter

TEM Gemini Senter er en forskningsgruppe som består av professorer, postdocs og studenter fra Institutt for Fysikk og Institutt for Materialteknologi på NTNU, og forskere fra Syntese og egenskaper ved SINTEF Materialer og kjemi. Vi jobber med materialfysikk, materialvitenskap og metallurgi, og forsker på mange forskjellige materialer på atomnivå. Hovedverktøyet er transmisjon elektronmikroskop (TEM).

For å finne ut mer om hva vi driver med, se de engelske sidene


 

TEM Gemini Centre årsrapporter