Geminisentrene

Geminisentrene er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF og UiO om å bygge større fagmiljø med større kvalitet - på tvers av organisatoriske grenser.

Alle Geminisentre (lenken går til SINTEFs nettsted)

Parallelle fagmiljøer går sammen og blir dermed i stand til å gripe og realisere nye muligheter, og øke verdiskapingen og lønnsomheten.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer både fra oppdragsgivere så vel som studenter. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med følgende visjon: Være internasjonalt fremragende sammen.

Merverdi
Næringsminister Ansgar Gabrielsen utnevnte de fire første sentrene 29. august 2003, og - etter 6 års erfaring - er tilbakemeldingene hovedsakelig svært positive.  Sentrene er utnevnt for 3 år og må søke om re-nominering for en ny 3 års periode. Ved siste re-nominering ønsket alle aktuelle sentre å søke om videreføring av samarbeidet i regi av geminikonseptet.

Det er en bred enighet innen fagmiljøene som er med i ordningen om at det å være med i et geminisenter bidrar til:

  • Velfungerende og langvarig samarbeid gjennom gjensidige forpliktelser (formalisert samarbeid)
  • Bedre utnyttelse av laboratorier og oppgradering av instrumentparken som resultat av felles investeringsstrateg
  • Å gå fra samarbeid mellom individer til å bygge større og robuste miljøer
  • Gjennomtenkt samspill mellom grunnleggende og anvendt forskning (strategisk samarbeid)
  • Større eksponering utad i forbindelse med synliggjøring av kompetanse og av fagmiljøene i forhold til både kunder og studender (positiv med tanke på rekruttering)

    Kontaktinformasjon og frister