Institutt for fysikk

Studier

Student ved PC

 

Vi tilbyr studier på Bachelor-, Master- og Ph.d. nivå

Vi underviser i fysikkemner som er tilpasset de ulike studieprogrammene ved universitetet, deriblant alle NTNUs sivilingeniørlinjer.

Undervisningstilbudet er variert og omfatter både teoretisk og eksperimentell fysikk. I løpet av fysikkstudiene vil studenten prøve seg på oppgaver med avansert utstyr og i arbeidet med prosjekt- og masteroppgaver benytter studenten våre moderne forskningslaboratorier.

Sivilingeniørutdanning

Masterprogram, 5 år

Fysikk og matematikk (MTFYMA). To studieretninger: Teknisk fysikk og Biofysikk og medisinsk teknologi

Nanoteknologi (MTNANO)

Informasjonsmateriell og rekrutteringsbrosjyrer for studieretningene ved Institutt for fysikk finner du lenger ned på siden

Realfagstudier

Bachelorprogram, 3 år

Fysikk (BFY)

Masterprogram, 2 år

MSc in Physics (MSPHYS)

Internasjonale masterprogram

Masterprogram 2 år

MSc in Physics (MSPHYS)

Kontakt

Jon Andreas Støvneng

Jon Andreas Støvneng
Nestleder undervisning
Epost: jon.stovneng@ntnu.no

Peder Brenne

Peder Kristian Brenne, Studieveileder IFY
Epost: peder.brenne@ntnu.no

Prosjekt- og masteroppgave

Forslag til fordypningsprosjekt

Prosjekt- og masteroppgavetilbud ved Institutt for fysikk (Intranett)

NumFys er en online ressurs for bruk av numerisk fysikk, med eksempler fra mange områder av fysikkenNumFys er en online ressurs for bruk av numerisk fysikk, med eksempler fra mange områder av fysikken