Studietilbud ved Institutt for fysikk

Instituttet tilbyr studier i fysikk både på Bachelor-, Master- og PhD nivå.

Institutt for fysikk underviser i fysikkemner som er tilpasset de ulike studieprogrammene ved NTNU, deriblant alle sivilingeniørlinjene. Undervisningstilbudet ved instituttet er variert og omfatter både teoretisk og eksperimentell fysikk. I løpet av  fysikkstudiene vil studenten prøve seg på oppgaver med avansert utstyr. I arbeidet med prosjekt- og masteroppgaver benytter studenten våre moderne forskningslaboratorier.

Sivilingeniørutdanning

Sivilingeniør/Masterprogram, 5 år

Rekrutteringsbrosjyrer (siv.ing/master)

Teknisk fysikk: Studieretning Teknisk fysikk  [pdf]
Biofysikk og medisinsk teknologi, 2013: Spennende tverrfaglig forskning fra fysikk til biologi og medisin [pdf]

Realfagstudier

Bachelorprogram, 3 år

Masterprogram, 2 år

Internasjonale masterprogram

Master's Degree Programme, 2 years (Master of Science)

Informasjonsmateriell om studieprogram NTNU Bestill brosjyrer

Fysikk og matematikk, Sivilingeniørutdanning Nanoteknologi, Sivilingeniørutdanning Fysikk, Bachelorprogram

Tue, 17 Dec 2013 12:56:10 +0100

Fysikk

Spørsmål om studier?

Kontakt: Peder Kristian Brenne,
Studiekonsulent ved Institutt for fysikk

Studieavdelingens systemer