Institutt for fysikk

Studietilbud

Institutt for fysikk tilbyr studier på Bachelor-, Master- og PhD nivå

Vi underviser i fysikkemner som er tilpasset de ulike studieprogrammene ved universitetet, deriblant alle NTNUs sivilingeniørlinjer. Undervisningstilbudet er variert og omfatter både teoretisk og eksperimentell fysikk. I løpet av fysikkstudiene vil studenten prøve seg på oppgaver med avansert utstyr og i arbeidet med prosjekt- og masteroppgaver benytter studenten våre moderne forskningslaboratorier.

Sivilingeniør

Sivilingeniør/Masterprogram, 5 år

Fysikk og matematikk (MTFYMA). To studieretninger: Teknisk fysikk og Biofysikk og medisinsk teknologi

Nanoteknologi (MTNANO)

Informasjonsmateriell og rekrutteringsbrosjyrer for studieretningene ved Institutt for fysikk finner du lenger ned på siden

Realfag

Bachelorprogram, 3 år

Fysikk (BFY)

Masterprogram, 2 år

MSc in Physics (MSPHYS)

Masterprogram realfag, 5 år (lærerutdanning)

Lektorutdanning i realfag (MLREAL). Studieretning: Matematikk og fysikk   (i samarbeid med IME-fakultetet)

Tidligere oppbygging av studiet: Studieretningen matematikk og fysikk før 2013

Les mer om lærerutdanning ved NTNU

Internasjonale masterprogram

Masterprogram 2 år

MSc in Physics (MSPHYS)


Informasjonsmateriell

Rekrutteringsbrosjyrer for sivilingeniør/master ved Institutt for fysikk

Spørsmål om studier ved Institutt for fysikk?

Kontakt: Jon Andreas Støvneng (nestleder undervisning) eller Peder Kristian Brenne (studieveileder)