Studietilbud ved Institutt for fysikk

Instituttet tilbyr studier i fysikk både på Bachelor-, Master- og PhD nivå.

Vi underviser i fysikkemner som er tilpasset de ulike studieprogrammene ved universitetet, deriblant alle NTNUs sivilingeniørlinjer. Undervisningstilbudet ved instituttet er variert og omfatter både teoretisk og eksperimentell fysikk. I løpet av  fysikkstudiene vil studenten prøve seg på oppgaver med avansert utstyr og i arbeidet med prosjekt- og masteroppgaver benytter studenten våre moderne forskningslaboratorier.

Sivilingeniørutdanning

Sivilingeniør/Masterprogram 5 år

Fysikk og matematikk (MTFYMA)

Studieretninger: Teknisk fysikk og Biofysikk og medisinsk teknologi

Nanoteknologi (MTNANO)

Informasjonsmateriell og rekrutteringsbrosjyrer for studieretningene ved Institutt for fysikk finner du lenger ned på siden

Realfagstudier

Bachelorprogram, 3 år

Fysikk (BFY)

Høsten 2013 ble Master i Fysikk (MFY) erstattet med MSc in Physics (MSPHYS)

Masterprogram realfag, 5 år (lærerutdanning)

Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Studieretning: Matematikk og fysikk   (i samarbeid med IME-fakultetet)

Tidligere oppbygging av studiet: Studieretningen matematikk og fysikk før 2013

Les mer om lærerutdanning ved NTNU

Internasjonale masterprogram

Masterprogram 2 år

MSc in Physics (MSPHYS)

In 2014 there will be no admission to MSc in Medical Technology (MSMEDTEK)


Informasjonsmateriell

Rekrutteringsbrosjyrer for sivilingeniør/master ved Institutt for fysikk

Spørsmål om våre studier?

Kontakt: Peder Kristian Brenne, studieveileder ved Institutt for fysikk


Mon, 06 Oct 2014 15:50:43 +0200