Institutt for fysikk

Kontaktinformasjon og ledelse

Institutt for fysikk har kontorer og laboratorier i 3., 4. og 5. etasje i Realfagbygget på Gløshaugen, ca. 1 km sør for Trondheim sentrum.

Postadresse

Institutt for fysikk, 7491 Trondheim

Telefon: (+47) 73593478    Telefaks: (+47) 73597710

Epost: postmottak@phys.ntnu.no      Hjemmeside: www.ntnu.no/fysikk

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Trondheim. Realfagbygget (NTNU), blokk D, 5.etasje

Studentekspedisjon og administrative tjenester: D5-170. Åpningstid kl 08:00-15:30 (mai til september kl 08.00-15:00)

Fakturaadresse

NTNU, Felles fakturamottak, 7491 Trondheim

 

Erik Wahlström. Foto: Irene Aspli/NTNUInstituttleder
Erik Wahlström
Kontor: Realfagbygget D4-161
Telefon: 73593640 / 47343567
Epost: erik.wahlstrom@ntnu.no

 

Jon Andreas Støvneng. Foto: Irene Aspli/NTNU

Nestleder undervisning
Jon Andreas Støvneng
Kontor: Realfagbygget E5-112
Telefon: 73593663 / 45455533
Epost: jon.stovneng@ntnu.no

 

Aud Lise Kulseth. Foto: Irene Aspli/NTNU

Leder Administrative tjenester
Aud Lise Kulseth
Kontor: Realfagbygget D5-184
Telefon: 73593416 / 95988520
Epost: aud.lise.kulseth@ntnu.no

 

Leder Tekniske tjenester
Per Magne Lillebekken
Kontor: Realfagbygget D3-134
Telefon: 73593423 / 91897890
Epost:  per.lillebekken@ntnu.no