Biofysikk og medisinsk teknologi

Astrid Bjørkøy ved mikroskopet ved seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi, Institutt for fysikk. Foto: Geir Mogen

Fagområder ved seksjon for Biofysikk og medisinsk teknologi er eksperimentell biofysikk, studier av biologiske molekyler, celler, organismer og materialer. Vi studerer hvordan stråling påvirker biologiske systemer. Vår forskning bidrar til utviklingen innen medisinsk teknologi og at diagnoser og medisinsk behandling av mennesker forbedres .

Seksjon for Biofysikk og medisinsk teknologi er en av fem seksjoner ved Institutt for fysikk og består av to forskningsgrupper.

Les mer om seksjon for Biofysikk og medisinsk teknolog i våre engelske nettsider -

Biophysics and medical technology

Kontaktinformasjon

Institutt for fysikk

Epost: postmottak@phys.ntnu.no

Hjemmeside: www.ntnu.no/fysikk

Telefon: 73593478   

Telefaks: 73597710

Besøk

Høgskoleringen 5, Trondheim

Realfagbygget (NTNU), D5-170

Åpningstid: 08.00-15.30

Post

Institutt for fysikk, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse